Skip to main content

Vil ha biogass fra Asker-fabrikk i buss

GIR GASS: – Biogassproduksjon skaper arbeidsplasser og reduserer klimagassutslipp. Det er en av de lavest hengende fruktene i det grønne skiftet, mener Venstres lokale fylkespolitikere Eirik T. Bøe (t.v.) og Njål Vikdal. Et politisk gjennomslag før jul åpner for at biogass kan bli valgt som drivstoff i det nye bussanbudet for nye Asker og Bærum i 2020–28.

Veas håper å få levere biogass fra ny fabrikk på Bjerkås til de nye bussene som skal gå i Asker og Bærum fra 2020. Utenlandsk biodiesel skal ikke få slå ut lokalt produsert biogass én gang til.

Les flere artikler