Skip to main content

Vil endre loven for å få fart på sakene

PROFESSOR: Morten Holmboe ved Politihøgskolen sier lang saksbehandlingstid i verste fall kan føre til justismord. FOTO: GRY JØRGENSEN

Ekspertutvalg vil åpne for at domstolen kan sette en frist for når politiet må fatte avgjørelse i en sak. Bør vurderes nøye, mener ekspert.

Les flere artikler