Skip to main content

– Viktig med sommerjobb

SOMMERJOBB: Noen er heldige og får, andre ikke.

I Bærum har 500 ungdommer under 18 år fått sommerjobb i kommunens regi. I Asker er det kun 50 jobber, og fortvilede ungdommer står uten tilbud.

Seniorforsker Ann Cecilie Bergene ser flere positive virkninger av å få ungdom før de fyller 18 ut i arbeid.

Hun arbeider ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo blant annet med ulike gruppers tilknytning til arbeidsmarkedet som fagfelt.

BAKGRUNN:

Unge sliter med å få sommerjobb  (lederartikkel)

Sommerjobb-tørke i Asker

– Vanskeligere å få jobb her  

– Sommerjobber kan være en viktig forberedelse til arbeidsliv og voksenliv. Og for ungdommene med lange ferier, er det bedre å ha noe meningsfylt å gjøre enn å kjede seg, sier Bergene.

– Er én til tre uker sommerjobb nok?

– Jeg vil si det er i korteste laget. Det tar tid å lære å sosialisere seg over i en annen rolle enn elevrollen og å disiplinere seg. Slike korte jobber gir ikke nødvendigvis de unge et realistisk bilde av arbeidslivet, fordi de ikke holder jobben lenge nok til å oppleve det som «hverdagen». Dessuten, dersom det er snakk om kommunalt beskyttede jobber, får ikke de unge nødvendigvis et inntrykk av rollene til partene i arbeidslivet, hvor arbeidsgivere potensielt kan utnytte deg og lønne deg dårlig. Det opplever mange andre unge som jobber utenfor dette systemet, noe LOs sommerpatruljer avdekker hvert år.

 

OVERGANG: Ungdom som ikke får sommerjobb, snytes for en viktig mulighet, sier seniorforsker Ann Cecilie Bergene ved Arbeidsforskningsinstituttet.

– Når så mange unge i Asker må snu fordi de står for langt bak i køen, kan det gi dem mindre lyst til å søke seg ut i arbeidslivet?

– De kan sikkert få en knekk. På den andre siden kan det være verdifull lærdom om realismen i arbeidslivet. Norsk ungdom har foreløpig vært heldige i forhold til sine jevnaldrende i andre deler av Europa hvor de unge har svært dårlige muligheter på arbeidsmarkedet. Men vi ser tendenser mot korttidsansettelser og hardere kamp om arbeidsplassene her også.

– Når er det naturlig at ungdom begynner å ta seg sommerjobber?

– Historisk sett begynte unge i fast arbeid mye tidligere enn i dag. Den lange ungdomstiden er en moderne oppfinnelse. Man må ha en viss modenhet for å forstå arbeidslivets system, men det er nok individuelt når man blir mottagelig .

– Tror du unge gjennom sommerjobber får aha-opplevelser som; «Dette vil jeg gjøre resten av livet!»?

– Eller de opplever kanskje at det de har trodd var drømmejobben, viser seg ikke å passe dem i det hele tatt. Begge deler kan være verdifullt.

– Norsk ungdom skal være så late, har vi forskning som beviser det?

– Tallene du refererer til fra Asker tyder på at det er mange arbeidsvillige. Jeg kjenner ikke noen konkret forskning som beviser eller motbeviser påstanden. Men her ved instituttet har vi forskning som viser at ungdom føler et veldig press på at de skal lykkes i utdanning og arbeidsliv, ofte så sterkt at det fører til psykiske problemer. I den sammenheng kan det være til hjelp at de har vært innom arbeidslivet via sommerjobber, slik at de får et realistisk, og ikke skremmende, syn på det.

Les flere artikler