Skip to main content

– Viktig for barn og foreldre

Øygardveien: På høyre side fra Falkeveien til avkjørsel for Øygardveien 51-61.

For barn og unge og deres foreldre er det viktig med alle tiltak som gir bedret trafikksikkerhet.

Les flere artikler