Skip to main content

– Vi lytter til folket, men saken er krevende

RESPEKT: – Jeg har full respekt for at det er forskjellig mening om kommunesammenslåingen. Dette er en svært krevende sak, sier ordfører Lene Conradi. Hennes største ønske nå er at det blir bredest mulig politisk enighet når vedtak skal fattes. Men hun vet samtidig at det ikke kan bli enstemmig ettersom både Frp og Sp klart har tonet flagg. Nå setter hun sin lit til at det blir størst mulig flertall. FOTO: HAKON HOLTAN

– Det hadde vært enklere om innbyggerundersøkelsen hadde pekt i samme retning som de faglige vurderingene.

Ordfører Lene Conradi i Asker legger ikke skjul på at spørsmålet om kommunesammenslåing er krevende.

I kommentarfeltene på budstikka.no er det en hissig folkemengde som har liten eller ingen forståelse for hvordan Høyre synes å neglisjere folkets krav gjennom innbyggerundersøkelsen.

Den viser at bare 22 prosent støtter den veien det bærer mot, nemlig at Asker slås sammen med Røyken og Hurum.

Faglige rapporter er viktig

– Vi gikk i front for å høre hva askerbøringene mener. Og det lytter vi til. Men innbyggerundersøkelsen er bare én av flere grunnlag vi skal bygge på. Vi må også se til hva de faglige rapportene sier. Vi politikere må ha et helhetlig perspektiv, og ha evne til å se denne viktige saken i langt perspektiv fremover, sier Conradi.

– Varierende kunnskap

– Er da motstanden så stor fordi askerbøringene ikke vet sitt eget beste?

– Nei, jeg vil ikke trekke den konklusjonen. De har sine synspunkter ut fra sitt kunnskapsgrunnlag, og det kan selvsagt være varierende. Dette er en kompleks sak som også er krevende for oss politikere med flere faglige rapporter som vi er nødt til å sette oss inn i og ta hensyn til, svarer Conradi.

– Mye følelser

Hun påpeker at det har vært et mål å ha en åpenhet rundt behandlingen i løpet av halvannet år med informasjon gjennom kommunens informasjonsavis, folkemøter og i media.

– Men det er utfordrende å nå frem til alle, medgir hun.

Fra kommentarfeltene kan følgende leses:

  • Det er en hån mot de innbyggerne man faktisk er valgt til å representere om politikerne banker dette gjennom.
  • Jeg føler meg skikkelig lurt.
  • De folkevalgte har et forklaringsproblem overfor deres velgere hvis dette går gjennom.
  • Politikerne turer frem med sin ferdigspikret agenda.

 

Conradi kommenter dette slik:

– Denne saken bygger mye på følelser. Det gjør det også for meg. Men vi skal bygge videre på Askers identitet og særpreg. Vi har gjennom forslag til avtale med Røyken og Hurum fått gjennomslag for at kommunen skal hete Asker og at rådhuset skal ligge i Asker. For meg har dette vært svært viktig.

Partiene ikke bestemt seg

I dag kommer formannskapet til å legge rådmannens vurderinger ut til begrenset høring – en drøy uke før formannskapet skal gjøre sin innstilling til kommunestyret for endelig avgjørelse 14. juni.

I mellomtiden skal partiene ta endelig standpunkt.

Høyre har gått klarest ut og i lang tid argumentert for sammenslåing med Røyken og Hurum. Mandag kveld vedtok partiet å anbefale kommunestyregruppen å stemme for en sammenslåing.

Partiet drøyde å ta endelig stilling 26. april i påvente av blant annet innbyggerundersøkelsen.

Mer enn undersøkelse teller

– Jeg har ikke fanget opp noe konkret om at vi som følge av undersøkelsen skal endre kursen, sa partileder Stein H. Annexstad før Høyres styremøtet i Asker mandag kveld.

– Vi avventet både forhandlingene, innbyggerundersøkelsen, rådmannens vurdering og siste konsulentrapport. Tre av disse styrker vår kurs, og innbyggerundersøkelsen ga ikke klare svar da «vet ikke» ikke ble lest opp som alternativ, sa Annexstad.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.