Skip to main content

Vi føler oss lurt av ABBL

BONDISTRANDA: Beboerne i det ABBL-utbygde området Bondistranda er sterkt kritisk til utbyggerens planer om gjennomkjøring til nye områder.
BONDISTRANDA: Beboerne i det ABBL-utbygde området Bondistranda er sterkt kritisk til utbyggerens planer om gjennomkjøring til nye områder.

Innspill. Vi føler oss lurt av Asker og Bærum boligbyggelag.

ABBL har bygget om lag 200 boliger på begge sider av Bondistranda, en smal blindvei. Beboerne har vært med og betalt denne veien, støyskjerming, rundkjøring i Røykenveien, felles lekeplass for oss og Bondibroen vel, og offentlig gangvei med brygger langs Bondivann.

Og vi trives veldig godt her.

Men vi blir skremt og opprørt av planene om å gjøre vår internvei til gjennomfartsvei til et nytt boligområde som ABBL har foreslått i Bondilia. ABBL eier 50 prosent i utbyggingsselskapet Bondistranda, ABBL holdt alle informasjonsmøtene, vi brukte våre til dels lange ansiennitet i ABBL for å få tildelt bolig, og ABBL var meglere som solgte oss boligene.

LES OGSÅ:

– En rolig vei er beboernes ønske

Vil stoppe utbygger ABBLs veiplan

Ikke i noen av disse egenskapene valgte de å informere oss om at det kunne bli gjennomgangstrafikk i veien.

På illustrasjonsplanen i prospektet er det bare vist en gangvei som er videreført, ingen kjørevei.
Flere ble fortalt av meglerne at her ville det bli trygt og barnevennlig, og kjøpte nettopp av den grunn.

Meglerne er forpliktet til å opplyse om alle forhold som kan være av betydning. En slik trippelrolle som ABBL har hatt her er svært uheldig, og vi føler oss lurt!

I forslaget til ny kommuneplan for Asker som skal ferdigbehandles politisk før sommeren, er det altså foreslått et nytt utbyggingsområde der det i dag er grønt. Bondilia skal ha over 100 boliger, og ser ut til å forutsette veiadkomst fra vår lokalvei, Bondistranda.

En gjennomkjøring her vil gjøre det svært trafikkfarlig i området. Veien er smal og har dårlig kapasitet. Det er kjent at man kjører mer uvørent i boligområder der man ikke selv bor.
Vår egen interntrafikk foregår hovedsakelig under bakken, i parkeringskjellere. Barn og voksne krysser ofte veien: De som bor nedenfor veien har parkering i kjelleren på oversiden av veien, vi som bor på oversiden har avfallsnedkastene på nedsiden, lekeplassene skal kunne brukes av barn på begge sider av veien og så videre.

Dette er kanskje en liten sak i kommuneplansammenheng, men for oss som bor her er det veldig viktig, og ganske avgjørende for trivselen og bruken av området.

Vi mener derfor at en utkjøring fra Bondilia bør skje mot Lensmannslia, siden de fleste kjøreturene vil bli til og fra den retningen.

Les flere meninger og debattinnlegg her!

Vi er blitt forespeilet at anleggstrafikken uansett skal gå utenom vårt område. Det er snakk om mye tung masse i et så bratt område. Skal den veien likevel anlegges, må den legges på en slik måte at den kan brukes permanent.

På den måten vil kjøreforholdene på Røykenveien også bli avlastet. Det planlegges dessuten en utbygging på 120 boliger samt en stor Kiwi-butikk på Foliefabrikkens tidligere tomt ved rundkjøringen på Røykenveien.

Vi har tro på et fornuftig lokaldemokrati og vår rett til medbestemmelse, som direkte berørte.
Vi har skrevet uttalelser til kommuneplanen, både før forslaget ble ferdig utarbeidet, uttalt oss i rett tid til forslaget til kommuneplan, og vi har møtt opp på Lene-timen og fått full støtte for vår bekymring.

I forslaget til kommuneplan som nå er til behandling, står det da heldigvis at vurdering av alternative adkomstløsninger forutsettes utarbeidet.

Det samme står det i referatet fra oppstartsmøtet kommunen nylig hadde med ABBL og arkitektene. Vi er likevel urolige når det på saken i kommunen ligger et planutkast, ferdigstilt for ABBL i fjor, som forutsetter Bondistranda brukt som adkomstvei.

Vi håper vi kan stole på at kommunen ser på dette med uhildet blikk, og at det blir tatt hensyn til våre innvendinger.

Vi vil ikke bli lurt igjen!

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.