– Det er ikke besluttet om gangbroen skal erstattes, men jeg vil fremme forslag om ny gangbro, sier Oddvar Igland i Senterpartiet.

I tirsdagens møte i komiteen for oppvekst i Asker ble skoleveien til Vettre-barna diskutert. Det ble ikke klart hvilke tiltak som skal settes i gang for å sikre skoleveien.

LES OGSÅ: Stort engasjement for ny gangbro på Vettre

Vil følge saken

– Det er viktig for oss å sikre trygge skoleveier, slik at flest mulig kan gå og sykle til skolen, sier Oddvar Igland.

Igland er medlem i komiteen for oppvekst, og er uenig i at de alternative skoleveiene er trygge nok slik de er i dag.

Han ønsker å følge opp saken i forbindelse med budsjettet for 2018, og fremme forslag om en ny gangbro, som et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunen.

Igland vektlegger også at det umiddelbart må iverksettes midlertidige tiltak inntil ny gangbro er på plass.  

Samarbeider om vurdering

Direktør for oppvekstsektoren i Asker Kai Erik Lund sier at kommunen mener skoleveien er trygg på grunn av de to undergangene som er der. Samtidig vet han at det er foreldre som er bekymret for veien barna må gå for å komme til undergangene.

– Vi vil vurdere om det skal utarbeides ytterligere tiltak eller om veien er trygg som den er, sier Lund.

Han forteller at de samarbeider med kommunalteknisk avdeling i kommunen for å vurdere om skoleveien er trygg nok.

LES MER:

Barn krysset råtten bro på vei til skolen

Råtten gangbro stenges og rives 

Lokalt engasjement

Som Budstikka har skrevet tidligere har engasjementet blant beboerne på Vettre vært stort etter at broen ble stengt forrige torsdag.

På under en uke har trebarnsmoren Monica Skaug samlet inn over 400 underskrifter for ny gangbro digitalt. Søndag gikk beboere dør til dør for å samle enda flere underskrifter.