Skip to main content

Vegvesenet vil bygge kollektivfelt – kommunen vil ha tunnel

VIL HA BORT VEIEN: En dag vil Askers byutvikling strekke seg sørover hit til «Meierisletta», tror ordfører Lene Conradi (i midten), kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og samferdselsplanlegger Toril Skovli.

Asker kommune mener Røykenveien bør legges i tunnel fra Bondistranda til ny E18. – Det åpner nye muligheter for Askers videre byutvikling, mener ordføreren.

Det er stor glede i rådhuset etter at Statens vegvesen like før jul la frem sin anbefaling om å legge ny E18 i en 1,8 kilometer lang tunnel under Asker sentrum. Men det gjenstår én stor bekymring: Hvordan få lagt Røykenveien i tunnel fra Bondibroen og inn på den nye motorveien?

Vegvesenet anbefaler å la veien gå som i dag, men at det bygges et nytt kollektivfelt mellom Lensmannslia og E18.

– Det er en løsning på kort sikt, slik jeg ser det. For de ber også om at vi reservere arealer for byutvikling på lang sikt. Den beste måten å gjøre det på er å legge veien i tunnel. Det vil frigjøre mye plass, sier Lene Conradi.

LES MER:

Et siste slag om ny E18

– Byrådet kan ikke stoppe utbyggingen i andre kommuner

Sanner: – Asker og Bærum kan falle mellom to stoler 

Ønsker tunnel fra Bondi

Administrasjonen og den politiske ledelsen i Asker kommune starter nå et ambisiøst løp for å få koblet Røykenveien til ny E18 via tunnel.

Politikerne i plan-, samferdsels- og næringsutvalget starter behandlingen av kommunedelplanen for E18 neste torsdag 11. februar. Rådmannens innstilling ble kjent fredag.

– Når det gjelder Røykenveien, så foreslår vi å legge ut to alternativer til offentlig ettersyn: Det ene er Vegvesenets anbefaling med vei som i dag, med tillegg av et kollektivfelt. Det andre er et alternativ med tunnel fra Lensmannslia, forteller kommunens samferdselsplanlegger og «E18-general» Toril Skovli.

Ny E18 i Asker og Bærum

Årsaken til at kommunen legger ut et alternativ med kort tunnel fra Lensmannslia – og ikke lang tunnel fra Bondibroen, slik de helst ønsker – er at det lange tunnelalternativet ennå ikke er utredet.

– Men det kan vi gjøre når arbeidet starter med kommunedelplanen for Asker sentrum neste år, sier Skovli.

Arealer til overs

Legges Røykenveien i tunnel, vil det frigjøre store arealer for Askers videre byutvikling med flere boliger, handel og service i området Jørgensløkka, Fusdal og videre sørover. Det samme gjelder boligområdene sørover langs Røykenveien frem til Bondistranda.

– Vi må synliggjøre at den optimale løsningen for Askers fremtidige byutvikling er å bygge den lange tunnelen, og det må vi få til gjennom kommunedelplanarbeidet i sentrum. Forhåpentlig rekker vi å legge det inn før reguleringsplanen for E18 blir fastsatt, sier Lene Conradi.

Les flere artikler