• Profil: Miljø.
  • Mest brukte ord: «Verne- områder».
  • De tre viktigste: miljø, naturvern, dyrevelferd.
  • Overraskelsen: «Vi vil at Asker kommune skal takke NEI til sirkus med dyr».

Det diskuteres i hvilken grad Miljøpartiet De Grønne (MDG) virkelig er blokkuavhengig, altså uten bindinger til høyre- eller venstresiden i norsk politikk. Noen mener MDG heller mot venstresiden. Og det er kanskje fordi deres visjoner er «å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse» og «fred og rettferdighet», eller fordi partiet mener hensynet til en blomstrende økologi er overordnet hensynet til blomstrende økonomi.

En tredje forklaring kan være at partiet har blitt forbundet med en liberal holdning til cannabis, noe som i tillegg til støtten fra rockeband med et rufsete image peker mer i retning av hippiebevegelsens ’peace and love’ enn av hvitsnippenes markedsliberalisme.

SE OGSÅ SAMLESIDE: Her er vurderingen av de andre partiprogrammene

Velbrukt nikkers

Asker MDGs partiprogram er hverken kledd i hippiedrakt eller hvitsnipp-mote, men snarere i en velbrukt og gjennomsnitt nikkers. Programmet har en sterk anti-, forbruk- og anti-kommersialiseringsprofil. Blant forslagene er «å satse på gjenbruksbutikker og bruktmarkeder», og å redusere «bruk av reklame rettet mot barn og unge». Heller enn materielle goder, er det sosialt samvær og turer i skog og mark som skal gi livskvalitet og glede.

Partiet vil ikke at alle skal ta på seg nikkers og kjøre hver sin bil til skiløypa. For å hindre forurensning vil Asker MDG ha «gratis skibuss fra Asker sentrum til Solli hver helg i skisesongen» – en ordning som for lengst er etablert.

I boligpolitikken vil partiet ha flere leiligheter med direkte adgang til kjøkken og bad, der venner kan bo sammen og dele på husleien, og løsninger med lite privat boareal, men store fellesarealer for felles glede.

Vil senke tempoet

Motoriserte kjøretøy – enten det er til lands eller vanns – er ikke miljøpartiets favoritt. Snarere tvert imot vil partiet prioritere ikke-motoriserte fremkomstmidler. For eksempel vil partiet «gi sykkel forkjørselsrett i større grad fremfor privatbil på alle veier i Asker», og det er sykkeltrallene som er favoriseres når det gjelder parkeringsplasser:

«Vi vil ha parkering til sykkeltraller ved alle skoler og SFO». På sjøen vil partiet begrense bruken av motoriserte båter, og særlig vannscootere, men oppfordrer til flere robåter, blant annet gjennom en utleieordning. Asker MDG vil altså senke tempoet både i hverdagen og på fritiden.

Venstresidens politiske ideologi kan skimtes i horisonten flere steder i programmet, men Asker MDG deler ikke venstresidens motstand mot privatskoler. Derimot ønsker partiet «private skoler velkomne som et supplement til offentlig skole».

Nerdete biologi-interesse

Likhetsideologien er mindre fremtredende enn på venstresiden. Likevel vil MDG gå radikalt til verks for å hindre sosial deling på skolenivå, og foreslår bussing av elever for å unngå ’problemskoler’.

Det som likevel preger partiprogrammet mest er en nærmest nerdete interesse for biologisk mangfold. Er du grønn i biologi, kan du få trøbbel med henge med i svingene når det skrives om spissnutefrosk, dragehodeglansbille, harlekinmarihøne og kanadagullris.

Trøsten er at du kan glede seg over fine fotografier av natur, blomster, dyr og barn, i tillegg til at programmet er oversiktlig og ryddig. Hver side er prydet med partiets logo, kontaktinformasjon og kontonummer. Altså er det litt urettferdig å si at MDG ikke skjønner seg på økonomi og inntjeningsbehov.