Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) er en tommelfingerregel at forsvinner 15 prosent av bilene på E18, så vil køen bli borte.

Tall fra Statens vegvesen en vanlig uke viser i snitt 18.900 passeringer på Lysaker i rushtiden mellom 07.00 og 09.00 – mandag til torsdag. Det kan tyde på at 2.800 færre biler må til for å løse køproblemene.

Skjult behov

– For å få til en reduksjon på 15 prosent, så må både pisk og gulrot til, mener forsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt.

Og han minner samtidig om at det trolig er et skjult behov utover de 2.800 bilistene.

– Forsvinner 2.800 biler, så vil helt sikkert mange andre dukke opp slik at køen fyller seg opp igjen, påpeker han.

Lørdag klokken 12.00 har Budstikka stort folkemøte om samferdselspolitikk i Sandvika. På Otto Sverdrups plass skal Åsmund Aukrust (Ap), Jan Tore Sanner (H), Siri Engesæth (V) og Nikki Schei (Miljøpartiet De Grønne) blant annet diskutere hvordan de kan få flere til å reise kollektivt.

Ikke enkelt

Men over til pisken. Og gulroten.

– Vi ser fra andre steder, hvor det er satset massivt på bedre kollektivtransport med for eksempel egne busstraseer, at de nye reisende ofte kommer fra andre grupper enn bilistene. Det er gående, syklende eller kanskje de som før tok en mer kronglete bussrute, sier Fearnley.

LES OGSÅ: Megler spår at bilkøer vil gi prisfall i Asker og Bærum

Andelen nye kollektivpassasjerer som tidligere brukte bil er dessverre ikke stor nok til å løse problemene på veiene. Økt frekvens, punktlighet og kortere tidsbruk er positive og viktige tiltak, men det holder dessverre ikke bare å gjøre kollektivtrafikken bedre, sier Fearnley.

Som understreker at han ikke ber om at 15 prosent av bilene skal fjernes.

Pisk må til

Forbedret kollektivtilbud må kombineres med pisk, som ofte er svært vanskelig å gjennomføre politisk. Nettopp fordi det er pisk.

– Restriktive tiltak må til for å få de som ikke har et alternativ til å kjøre bil til å endre adferd. For å få 15 prosent mindre biltrafikk, må sterke og upopulære tiltak til. Bompenger, rushtidsavgift og redusert parkeringstilgjengelighet er noen av tiltakene som kunne ha vært aktuelle, mener Fearnley.

LES OGSÅ: Dette koster millionbeløp

Lederen i Vestre Bærum pendlerforening, Eirik Wangen Næss fra Vøyenenga, er ikke i tvil om hva politikerne må gjøre for å få flere over på kollektivtransport.

– Kollektivtransporten må gjøres enkelt, rimelig og komfortabelt i forhold til bil. Da vil folk sette igjen bilen, tror han.

Sild i tønne

Næss skildrer overfylte tog og busser, hvor folk står langt tettere enn hva manges intimsone er komfortabel med.

– For meg som tar toget hjem fra Oslo S, så får jeg alltids plass. Men kommer du på senere, for eksempel på Skøyen, så må du ofte stå tett i tett.

Og vi opplever stadig at folk blir oppfordret til å ta neste tog. Som kanskje også er fullt, sier han.

Det betyr fort at folk kommer for sent til henting i barnehager og på SFO. Han er kritisk til NSBs «togrevolusjon».

– Revolusjonen ble satt i gang før de hadde materiellet på plass. Skal man lage revolusjon, så må ting være på plass først, mener han.

Her kan du lese flere valgnyheter fra Budstikka