Skip to main content

Våger Asker-rådmannen gå mot innbyggerne?

INNSTILLER: Det er spenning knyttet til rådmann Lars Bjerkes innstilling til formannskapet.FOTO: KNUT BJERKE

Torsdag legger rådmann Lars Bjerke frem sitt forslag om Askers fremtid som en egen kommune eller sammenslått med naboer.

Gjennom innbyggerundersøkelsen er askerbøringene delt i tre nesten like store parter; positive til kommunesammenslåing, nøytrale og negative.

Men i preferansene om det blir sammenslåing er holdningen klarere; 42 prosent vil at Asker skal fortsette som egen kommune, 32 prosent vil gå mot Bærum, mens bare 22 prosent vil ha sammenslåing med Røyken og Hurum.

Flertall heier på Hurum og Røyken

Men Askers politiske flertall har så langt klart signalisert retning mot Røyken og Hurum der det etter forhandlinger nå også foreligger forslag til intensjonsavtale om sammenslåing.

Flertall går inn for sammenslåing – rådhuset blir i Asker 

Når rådmann Lars Bjerke nå skal gi de folkevalgte råd, er det knyttet spenning til om han vil fortsette løpet mot Røyken og Hurum tross innbyggerundersøkelsen som peker i annen retning.

Undersøkelsen er et av flere grunnlagsdokumenter som skal tas med i vurderingen.

– Kompleks sak

I sin egen vurdering om «Asker alene», som ble fremlagt i forrige uke, skinner det klart gjennom at han mener Asker er best tjent med sammenslåing på lengre sikt.

Bjerkes innstilling til formannskapet skulle opprinnelig vært klar onsdag. Han avdramatiserer utsettelsen:

– Dette er en stor og kompleks sak som krever mye tid. Vi oppsummerer et halvannet års lang prosess med et meget omfattende kunnskapsgrunnlag og vi skal søke for å vise konsekvenser, alternativer og mulige konklusjoner, påpeker han.

Saken på høring

Tirsdag skal politikerne i formannskapet vedta sin holdning og legge saken ut til høring frem til siste formannskapsmøte 7. juni før kommunestyret fatter vedtak 14. juni.

Og først under høringsperioden skal Asker Høyres hovedstyre og medlemsmøte i Asker Arbeiderparti fatte endelig vedtak om hvor de to partiene står i saken.

Folkemøter i annen retning

Selv om innbyggerundersøkelsen ikke viser strake veien mot Røyken og Hurum, pekte konklusjonen fra de tre folkemøtene i Asker, Heggedal og Holmen i februar i noe annen retning.

Konsulentselskapet Deloitte og Telemarksforskning gikk gjennom de 600 innspillene som kom på møtene. Hovedkonklusjonen var:

  • 40 prosent av innspillene talte for sammenslåing.
  • 34 talte mot.
  • 26 prosent var nøytrale.

Og når forskerne analyserte i hvilken retning en eventuell sammenslåing bør gå var det Bærum som sto svakest:

  • Bærum: 29 prosent.
  • Hurum: 32 prosent.
  • Røyken 39 prosent.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.