Vil ha stupetårn og festivalplass – legger på 20 millioner på Kadettangen

GJØRES KLAR: Sandvika fjordpark etableres med nytt terreng og fire ulike koller. Kollene skal bidra til å gi en fin utsikt mot sjø og by. Illustrasjonen viser området som er fylt ut med masser fra E16, men har ikke med seg alle detaljer som stupetårn og scener til festivaler. Delen nærmest Kalvøya vil bli ferdig opparbeidet til sommeren. ILLUSTRASJON: BAR BAKKE

GJØRES KLAR: Sandvika fjordpark etableres med nytt terreng og fire ulike koller. Kollene skal bidra til å gi en fin utsikt mot sjø og by. Illustrasjonen viser området som er fylt ut med masser fra E16, men har ikke med seg alle detaljer som stupetårn og scener til festivaler. Delen nærmest Kalvøya vil bli ferdig opparbeidet til sommeren. ILLUSTRASJON: BAR BAKKE

Et 10 meter høyt stupetårn og festivalplass med to scener sprenger rammene for den nye Fjordparken.

DEL

«Steinbruddet» på Kadettangen skal forvandles til en liten grønn oase med sandstrand i løpet av sommeren og høsten.

62 millioner var satt av til prosjektet i fjor. Blir det bygget stupetårn og festivalplass kan kostnadene bli over 80 millioner kroner.

LES OGSÅ: P-plasser ofres for ny strandpark

– Jeg mener vi bør bygge et stupetårn nå, det vil være riktig å legge det inn i prosjektet. Gjøres det senere vil det bli dyrere. Et tårn med 3-, 5- og 10-meter vil gjøre hele området mer attraktivt. Det vil kunne bli et landemerke og populært samlingssted, mener Høyres Morten Skauge som er leder for hovedutvalg miljø, idrett og kultur i Bærum.

Skauge foreslår dette etter innspill fra rådmannen:

«Stupetårn kan utformes som en utstikkende brygge i retning Høvikodden. Tårnet må forankres på pæler og er prosjektert med stupemuligheter fra høyder på 3, 5 og 10 meter.»

Kostnadene kan bli på rundt 7,5 millioner.

– Jeg mener det vil være politisk flertall for å få dette igjennom, sier Skauge.

LES OGSÅ: Den nye fjordparken er for stor

STERKT ØNSKE: Rundt 7,5 millioner kroner vil et stupetårn med 10-, 5- og 3-meter koste på Kadettangen.

STERKT ØNSKE: Rundt 7,5 millioner kroner vil et stupetårn med 10-, 5- og 3-meter koste på Kadettangen.

Bygger to scener

Tidligere har politikerne gått inn for en minimusutvikling av det 36 dekar (på størrelse med 5 fotballbaner) store området som er fylt ut av masser fra nye E16s tunneler.

To sandvolleyballbaner, tre lekeplasser, treningsapparater, turstier, belysning, toaletter, dusjer, kyststi, beplantning med busker og store trær ligger inne.

Parkeringsplassen er utvidet til å romme ca 120 biler, noe mer enn en dobling av opprinnelig forslag. Den planlagte at parkeringsplassen kan ved behov benyttes til festivaler og andre arrangementer og til islegging vinterstid. Festivalområdet kan romme 6.000-10.000 mennesker.

Nærmere utredninger viser at det vil kreve større investeringer å legge til rette for to scener og tilstrekkelig strøm som krever ny trafo. Et servicebygg med muligheter for noe servering og toalettkapasitet er nødvendig. Ca 12,5 mill. vil festivalområdet koste.

LES OGSÅ: – Ja, Sandvika kan igjen bli et «musikkmekka»

Trenger ny kai

Helt inne ved Sandvika ligger den gamle lastekaia, Damskipsbryggen. Den er i svært dårlig forfatning. Rådmannen har derfor igangsatt en prisforespørsel for ny brygge. Ny brygge kan realiseres senere, selv om det er ønskelig å unngå en ny anleggsperiode etter år 2018. Rådmannen ønsker å komme tilbake til dette som egen sak. Rundt 17 millioner kan et nytt bryggeanlegg koste.

LES OGSÅ: Vil legge strandkrangel død – og peker på veivesenet

Artikkeltags