Skip to main content

Ungdom anmelder ikke alvorlige vold

BEKYMRET: Ole Magnus Jensen, leder av politiets ungdomspatrulje i Asker og Bærum. FOTO: KNUT BJERKE

94 elever oppga at de var utsastt for vold som krevde legehjelp. Hos politiet får de bare fem-ti anmeldelser i året.

Les flere artikler