Skip to main content

Undervisning i privatøkonomi på vei. Ekspert: – For sent

ØKOPRAT: Oda Rostad (nærmest t.v.) fra DnB snakker om personlig økonomi til syvendeklassinger på Arnestad skole. Og elevene spurte ivrig om alt fra sommerjobber til sparepenger.

Mer undervisning i privatøkonomi er på vei inn skolen. Rektor synes at dagens undervisning på området er lite grundig.

Les flere artikler