Skip to main content

– Ukentlig journal er målet

Oslo politidistrikt erkjenner at de ligger langt etter med postlistene. Men fra nyttår er målet å levere offentlig journal ukentlig.

– Dette er ikke en ønsket situasjon, og vi tar den på største alvor, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt i en e-post.

Han skriver at Dokumentsenteret i Oslo politidistrikt journalfører all innkommen post.

– Men vi har over tid hatt store utfordringer med å følge opp og kvalitetssikre før offentlig journal kan distribueres ut. Årsakene til disse utfordringene er sammensatte, skriver Wilmann.

Han skriver også at målet er å lage ferdig postlister fortløpende, samtidig som de siste ni månedene av 2017 gjøres ferdig.

– Dokumentsenteret rapporterer imidlertid nå om bedring og har satt seg som mål at det fra nyttår av skal sendes ut offentlig journal ukentlig, i henhold til gjeldende regelverk, samtidig som offentlig journal for 2017 skal ferdigstilles, skriver han.

Oslo politidistrikt har ikke et analogt, offentlig arkiv som interesserte kan komme og bla i, det finnes heller ikke noen egen offentlig journal for distriktets enhet vest, altså Asker, Bærum og Majorstua.

LES OGSÅ: Slik unngår politiet å bli kikket i kortene

Sjøvold lover bedring

I en kronikk ba politimester Hans Sverre Sjøvold om arbeidsro.

Vi er bare så vidt i gang 

– Dersom man fortsetter å lete etter feil, vil man finne feil. Hvis man fortsetter å sammenligne tjenesteproduksjon under reform med tjenesteproduksjon før reform, vil man få svar deretter, skrev Sjøvold.

– Jeg har stor tro på denne reformen. Vi har så vidt begynt. Gi oss litt tid, så skal vi levere et enda bedre politi, ba han.

Les flere artikler