Skip to main content

Uenige om etablering av nye matbutikker på Høvik og Blommenholm: Butikksplid i Høyre

LEDER OG NESTLEDER: Høyres Ole Kristian Udnes (t.h.), varaordfører og leder av planutvalget i Bærum går sin egen vei og sier nei til nærbutikker på Høvik og Blommenholm. Nestleder Terje Hegge og resten av planutvalget med Arbeiderpartiet, Venstre og Frp mener nye butikker i boligområdene vil være et gode for miljøet og naboer.

Leder for planutvalget, Ole Kristian Udnes fra Høyre, sier nei til nærbutikker. Høyre-kollega og nestleder i utvalget, Terje Hegge, roser forslagene.

Les flere artikler