Skip to main content

Tunneltvist om E18 i Bærum

Med ny E18 i tunnel under Sandvika forsvinner motorvei-broen. Uten tunnel sparer man 2,5 milliarder.

Statens vegvesen har presentert sin siste rapport om E18 gjennom Bærum. Vegvesenet ønsker å gå videre med to alternativer.

Del

Begge inneholder en kort tunnel på Høvik. Forskjellen ligger ved Sandvika, der man enten kan beholde dagens løsning eller legge E18 i tunnel fra Blommenholm til Gyssestad.

Busser for seg

En løsning uten Sandvika-tunnel vil kreve 7,7 milliarder kroner i investeringer og 40 millioner i årlige driftskostnader. Alternativet med tunnel vil koste 10,2 milliarder kroner å bygge og 70 millioner kroner i året å vedlikeholde.

 

Prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen understreker at dette er grove anslag som det er knyttet stor usikkerhet til.

Les om E18og se gamle bilder


Bussene skal ikke lenger dele trasé med bilene. De skal uhindret få ferdes på egne veier i begge retninger, og kollektivfeltet i inngående retning forsvinner. Det eneste unntaket er forbi Sandvika.


– Her vil bussene ha egne felt langs Sandvika Ring og må passere gjennom kryssene mellom Kjørbo og Lakseberget. Her vil kapasiteten være såpass god at dette ikke vil utgjøre noen særlig forsinkelse, mener Gløersen.
Langs E18 kommer det også en sammenhengende sykkelvei av høy standard.

Motorvei-bro forsvinner

E18 i tunnel under Sandvika vil forenkle veisystemet på overflaten, og legge til rette for en vesentlig bedret kontakt mellom byen og rekreasjonsområdene langs strandsonen. Dagens motorveibro forsvinner, men lokalveien vil fortsatt være et dominerende element.


Rapporten, som i går ble presentert for formannskapet i Bærum, skal behandles våren 2011. Deretter skal det utarbeides en kommunedelplan for E18 Lysaker – Slependen med tverrforbindelse mellom Fornebu og Stabekk.

E16-påkjøring i tunnel

Trafikk fra E16 mot Oslo kobles til E18 i tunnel under Sandvika. Det er ikke aktuelt med tilsvarende kobling i tunnel for trafikk mot Asker, da en slik løsning blant annet medfører stor risiko for spredning av røyk til hele tunnelsystemet ved en eventuell brann.


Trafikken på nye E18 vil reguleres av ITS (intelligente transportsystemer). ITS er for eksempel elektroniske skilt som muliggjør variable fartsgrenser eller sanntidsinformasjon for kollektivtransport. Det vil særlig være aktuelt å benytte ITS til å regulere trafikken ved påkjøring til motorveien.


I forhold til de første skissene til ny E18, tilråder den siste rapporten en vesentlig mindre strekning i tunnel.


– I tråd med politiske signaler er tunneler lagt der by- og stedsutvikling skal tillegges vekt. Det er også større restriksjoner i bruk av tunnel av hensyn til sikkerheten. På landets mest trafikkerte vei er dette spesielt viktig. Det er skjerpede krav til hvor lang tunnelen kan være, og til lengden på strekning i dagen mellom tunneler, forklarer Gløersen.

Vil starte på Lysaker

Ifølge Statens vegvesen er det mest effektivt og økonomisk å bygge ut alt i en omgang. Dersom dette ikke er økonomisk mulig, ser de parsellen Lysaker - Høvik som et godt startsted.
– Dette vil medføre at et godt kollektivsystem etableres fra Oslo, vestover til Fornebu og de østre deler av Bærum. Stabekk-forbindelsen kan da også etableres med det den vil innebære for tverrforbindelse i Bærum. Dette vil også gi gevinst for trafikkavviklingen for øvrig i Østre Bærum, sier Gløersen.


Rapporten tilrår et nytt av- og påkjøringsmønster. I dag kjører biler fra av- og påkjøringsrampene mellom kryssene inn på det tredje feltet i hver retning. På den nye veien blir det et gjennomgående fjerde av- og påkjøringsfelt i hver retning. At det blir fire bilfelt utenfor tunnelene og tre gjennomgående felt i tunnelene reduserer også sannsynligheten for større kødannelser inne i tunnelene.


– Sammen med parallellvei forbi tunnelene vil det fjerde feltet gi en sammenhengende samlevei gjennom Bærum, poengterer Gløersen. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.