111 km/t, 119 km/t, 121 km/t, 117 km/t, 103 km/t og 91 km/t.

Det går unna i Lindelias 50-sone.

– Mange av hastighetene som er registrert på skoleveien er helt hårreisende, sier leder av FAU ved Gjettum ungdomsskole, Egil W. Holgersen til Budstikka.

FAU-lederen har akkurat fått resultatene fra fartsmålingen som ble målt av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening over fem dager i slutten av mai og begynnelsen av juni. Apparatet teller og måler hastigheten til kjøretøyer time for time i hver retning.

LES OGSÅ:

Bekymrede foreldre

– Bakgrunnen for undersøkelse var at flere foreldre som har barn som benytter seg av Lindelia har observert biler med stadig for høy hastighet. I rapporten vi har fått er deres antagelser bekreftet, sier Holgersen.

Det er kun fortau langs veiens østside. Det er busslommer på begge sider av veien ved Vallerhjemmet, men ikke gangfelt. Lindelia er skolevei for elever til ungdom i 7.–10. trinn og i videregående skole.

– Vi har ennå ikke hatt møte i FAU for å drøfte tiltak, men jeg mener at fartstavler som viser bilistene hastigheten kan være et tiltak. Det skal gi en god effekt og er enkelt å sette opp, sier Holgersen som mener at fotobokser i begge retninger kan være et annet tiltak.

Elektroniske fartstavler er svært vanlig i Danmark. For bilistene er det en nyttig påminnelse på egen fart. I kombinasjon med andre trafikksikkerhetstiltak har slike fartstavler hatt gode resultater. Også i Norge har de vært tatt i bruk på spesielt ulykkesbelastete strekninger.

Kan ikke tolereres

– Fartsgrensen er 50 km/t, men fartsnivået mot Bærumsveien var 60 km/t og mot Sandvika 62 km/t. Farten er vesentlig høyere enn ønskelig og noen få kjører ekstremt fort. Det ble registrert topphastigheter fra 86 til 121 km/t. Topphastigheter over 100 km/t hver dag er sjokkerende og kan ikke tolereres, skriver leder av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Per Øgland i rapporten etter målingen.

Videre skriver Øgland at Lindelias fartsnivå overskrides med godt over 5 km/t og det er et meget klart behov for tiltak. Dette kan eventuelt gjøres med rumlestriper, fartshumper, opphøyd gangfelt, fotoboks (ATK) eller fartstavle.