Skip to main content

– Trær er meid ned av stor utbygger

LITE FORNØYDE: Anne Hilde Røsvik fra Miljøpartiet De Grønne (t.v.) og Marit H. Meyer fra Venstre har gått over det nye utbyggingsområdet i Rødsåslia nær Heggedal og sett på det de mener er skader. – Vi fått bekreftet at ingen hensyn er tatt, tvert imot er det hensynsløs kjøring med tunge maskiner i bløtt terreng, slik at sumpskogen er totalt ødelagt.

Asker-politikere hisser seg opp over at et nytt boligfelt er ryddet for trær i Heggedal.

  • Se kart lenger ned i artikkelen!

46 boliger er planlagt i Rødsåslia i Heggedal. Marit H. Meyer fra Venstre og Anne Hilde Røsvik fra Miljøpartiet De Grønne har gått over området. De to mener at Trysilhus, som er en stor utbygger, ikke har tatt hensyn til, og bevart, gamle trær under rydding av området.

LES TRYSILHUS' SVAR PÅ BESKYLDNINGENE HER: – Når det skal bygges hus, må trær fjernes

– Tvert imot er det hensynsløs kjøring med tunge maskiner i bløtt terreng, slik at sumpskogen er totalt ødelagt, sier Anne Hilde Røsvik.

– Det kom klart frem i både bygningsrådets og kommunestyrets behandling av reguleringen at det i den påfølgende byggesaken skulle tas mer hensyn til naturmangfoldet på stedet. Dette er urørt skog med blant annet gamle furu- og grantrær. Trysilhus skulle tatt hensyn til dette, noe som var forventet av et enstemmig bygningsråd etter forslag fra rådets leder, sier Venstres Marit H Meyer.

– I stedet for å vente på byggesaken som de visste ville kunne medføre noen mindre begrensninger for hugsten, har de rykket raskt inn og flatehugget området. I tillegg har de gjennomført flatehugsten i hekketiden i mai uten å ta hensyn til det rike dyre og fuglelivet i området. Området har frem til nå vært et rikt, urørt skogområde med blant annet kattugle, et stort antall hekkende fugler, viktige naturverdier som gamle furutrær og et tre med rødlistet art, sier Meyer.

Følger reguleringsplanen

– Men Trysilhus har vel ikke gjort annen enn å forholde seg til vedtatt reguleringsplan?

– Det er riktig, men det har vært politisk enighet om at vi skulle se nærmere på hvilke naturverdier vi skulle ta vare på og se om det var mulig, men nå er alt hugget vekk.

Meyer og Røsvik sier Trysilhus var til stede under bygningsrådets behandling og var klar over disse føringene fra et enstemmig bygningsråd og kommunestyre.

– Da meier man ikke ned eldre, bevaringsverdige trær på den måten uten å gå i dialog først, sier MDGs Røsvik.

– Et slikt tiltak midt i hekketiden og før byggesaken er klar betyr at tiltakshaver kan ha kommet på kant med Naturmangfoldloven og Lov om dyrevelferd. De har ikke tatt etiske hensyn, og de har med vitende og vilje gått imot et enstemmig kommunestyres vedtak, sier Røsvik.

LES MER: Grensenaboer krangler om hvilken kommune de skal tilhøre 

Krever stoppordre

– Vi vil kreve at man umiddelbart utsteder stoppordre for videre fysisk arbeide på denne tomta, skriver leder av naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler i et brev til plansjefen i Asker kommune.

LES OGSÅ:

Tilspisset krangel om kraner på Bjerkås

Full fart for etaten

Les flere artikler