Skip to main content

– Tøft å falle utenfor i Asker

MYE BRA: Folkehelsekoordinator Heidi Rustand tar imot innspill om folkehelsen i Asker.
MYE BRA: Folkehelsekoordinator Heidi Rustand tar imot innspill om folkehelsen i Asker.

Det står svært bra til med folk flest i Asker. Men forskjellene er store, viser en helt ny plan for folkehelsen i kommunen.

Aldri før har Asker kommune gått så grundig til verks for å kartlegge folkehelsen blant innbyggerne. Det går frem av Kommunedelplan for folkehelse 2015–2026 som nå er lagt ut til høring, og hvor enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å komme med innspill.

– Tidligere har ansvaret for folkehelse ligget hos fagområdet helse, men nå er hele kommunen og Asker-samfunnet for øvrig ansvarliggjort. Vi har konsentrert oss om innsatsen som gjør at folk i Asker holder seg friske, ikke den reparerende delen, sier Heidi Rustand, som er kommunens folkehelsekoordinator.

– Hva har dere funnet?

– At det generelt står svært bra til. Folkehelsebarometeret viser at Asker ligger godt an på nesten alle områder. Likevel ser vi at det er forskjeller som vi ønsker å utjevne, sier Rustand.

– Planen vår har et todelt mål. Det første er å opprettholde den gode folkehelsen for de fleste. Det andre er å gjøre noe for dem som har det vi kaller levekårsutfordringer. Det gjelder blant andre barn i lavinntektsfamilier og de som faller utenfor skole- og arbeidsliv, sier Rustand.

LES MER:

Foreldre må kjenne sitt ansvar

Politiet angriper nettmobbing 

Det er spesielt innenfor området psykisk helse blant ungdom at kommunen har en utfordring: Tall fra folkehelsebarometeret viser at 26 prosent av jentene på videregående skole oppgir høy grad av depressivt stemningsleie. Det er 2 prosent flere enn i landet totalt.

– Når vi skårer så høyt på andre områder, kan vi ikke være tilfreds med nivået for psykisk helse. Når vi har vært ute og snakket med folk, er det også dette de fleste trekker frem. Så her må vi gjøre en større innsats.

Store krav

– Er det ekstra vanskelig å falle utenfor i en kommune hvor det er så mange vellykkede?

– Ja, det betyr nok at lista er lagt veldig høyt og det stilles store krav. Før var det strålende å få en sekser på skolen, nå skal man helst ha mange.

– Hva kan kommunen gjøre for å bedre den psykiske helsen hos barn og unge?

– Det er et ansvar som både innbyggerne og kommunen må ta. Fra kommunens side må vi øke kunnskapen om psykisk helse innenfor de møtestedene vi har ansvar for. Det er viktig at vi tør snakke om det. Vi må også bedre synliggjøre tilbudene vi har overfor familier som kommer i en vanskelig livssituasjon og bedre foreldresamarbeidet, sier Heidi Rustand.

LES OGSÅ: Vellykket oppvekst?

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.