Skip to main content

Tiltakene som skal gjøre E18 mindre massiv

ADSKILT: Dagstrekningen av E18 over Ramstadsletta skal senkes to meter for å bedre støysituasjonen. Det bygges syv meter høye støyskjermer langs veien. Støyskjermene foreslås bøyd inn over E18-kjørebanene for å gi en mer effektiv støydemping.
ADSKILT: Dagstrekningen av E18 over Ramstadsletta skal senkes to meter for å bedre støysituasjonen. Det bygges syv meter høye støyskjermer langs veien. Støyskjermene foreslås bøyd inn over E18-kjørebanene for å gi en mer effektiv støydemping.

– E18 over Ramstadsletta blir ingen massiv asfaltflate, beroliger kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune.

LES OGSÅ: 240 boliger må innløses

I tidligere planutkast har E18 over Ramstadsletta fremstått med 14 asfalterte felt side om side. Men Statens vegvesen har lagt seg i selen for å komme frem til en løsning som bryter opp inntrykket av en massiv asfaltflate.

Dette er tiltakene:

  • E18 senkes to meter på hele dagstrekningen for å bedre støysituasjonen.
  • Et miljølokk etableres mellom Borgveien og Vesleveien. En ny gangvei føres over lokket.
  • Støyskjermhøyden økes fra fire til syv meter for å bedre støydempingen.
  • Støyskjermene foreslås bøyd inn over E18-kjørebanene for å gi en mer effektiv støydemping.
  • Ny lokalvei langs E18 fjernes. I stedet benyttes dagens lokalveisystem.
  • Foreslått bussfelt kan omgjøres til separat bussvei med grøntrabatter.  
  • Den lange undergangen for fotgjengere og syklister kan erstattes med en gangbro.

– Statens vegvesen har vært lydhøre overfor forslag til forbedring av planene, forteller kommunaldirektør Wøhni i Bærum.

– Og ære være godt organiserte velforeninger. At vi kommer frem til bedre løsninger skyldes at de har vært aktive, legger han til.

Løser ikke alle detaljer

Kommunedelplanen er en overordnet plan som ikke løser alle detaljer. En rekke forhold vil måtte vurderes på nytt i reguleringsfasen.

Formannskapet i Bærum skal onsdag behandle kommunedelplanen for ny E18 gjennom Bærum. Planen skal endelig vedtas i kommunestyret 18. juni.

Politikerne skal også fatte prinsippvedtak om finansieringen av den nye motorveien. Rådmannen anbefaler at det i tråd med Statens vegvesens ønske, fattes et prinsippvedtak om bompenger.

LES MER:

Strid om ny trasé for E18

Fylket ønsker ny E18 med bompenger

Uønsket gjennomkjøring

Det blir bomstasjoner både på E18 og lokalveinettet, og plasseringen av disse kan få store konsekvenser for Bærums innbyggere. Det er derfor viktig at bomstasjonene plasseres slik at områder som henger sammen, for eksempel skolekretser, ikke deles av et bomsnitt, ifølge rådmannen i Bærum.

– Bomstasjonene må dessuten ikke føre til at trafikantene velger «gratis» reiseruter som gir uønsket gjennomkjøring på boligveier, forbi skoler og andre trafikkømfintlige områder, skriver rådmannen i innstillingen til formannskapet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.