Skip to main content

Ti veier får ny asfalt innen oktober

OPPGRADERES: Billingstadveien er blant strekningene som skal tilgodeses med nytt asfaltdekke denne sesongen.

Statens vegvesen har ført opp ti veistrekninger i Asker og Bærum som skal få ny asfalt.

I en pressemelding skriver Vegvesenet Region øst at de skal asfaltere riks- og fylkesveier for 698 millioner kroner i år.

– Asfaltarbeidet vil gi bedre og tryggere veier, men vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisa mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

LES OGSÅ: NCC vant asfaltkontrakt med Bærum kommune

I vårt område får følgende veier/strekninger nytt dekke:

* Heggedalsveien mellom Solberg skole og til krysning over Verkenselva

* E18 mellom Blommenholm og Holmen

* E18 avkjøring Høvik, i retning Oslo

* Billingstadveien mellom Billingstadsletta og Vestmarkveien

* Vestmarkveien fra krysset Billingstadveien til krysset Tanumveien

* Tanumveien fra Tanum skole til krysset Slependveien ved Bjørnegård skole

* Lindelia fra rundkjøring ved Valler skole til rundkjøring ved Gjettum skole

* Kirkeveien/Gamle Drammensvei fra krysset Dragveien til Professor Kohts vei

* Storengveien mellom Jar skole og Øvre Stabekk

* Vollsveien fra E18 til Øvrevoll galoppbane

Her kan du se kart med alle strekninger som skal asfalteres (ekstern lenke).

Rundt 15 millioner kroner i kommunal pott

Hvilke kommunale veier som får asfalt er ennå ikke klart.

I Bærums-budsjettet er det de siste årene bevilget 12 millioner kroner til asfalt og 4 millioner kroner til blant annet drenering og opparbeidelse av vei. I tillegg har man et «lappebudsjett» på cirka 600.000 kroner.

Asfalteringsbudsjettet for kommunale veier i Asker lå på 3,4 millioner kroner i 2015 og 2016, men ble fra 2017-budsjettet kuttet med rundt 1 million kroner.

Budstikka har skrevet flere artikler om etterslepet på vedlikehold av kommunale veier i begge kommuner, blant annet at 551 veier har asfalt som er eldre enn anbefalt levetid.

I februar kom nyheten om at Bærum kommune hadde fått de to konsulentrapportene som er utarbeidet for kommunen.

Rapporten fra Sweco viser at etterslepet i Bærum ved utgangen av 2018 var 40 millioner kroner, kun for reasfaltering. I tillegg tilsvarer vedlikeholdsbehovet over ti år et årsgjennomsnitt på ca. 18 millioner kroner inkludert etterslepet og deretter 15,5 millioner kroner årlig etter at etterslepet er hentet inn på minst 40 millioner kroner.

LES OGSÅ: Politikere innrømmer mangelfull kunnskap om vei

Rapporten fra Multiconsult (ekstern lenke), som har kartlagt landets ti største kommuner, viser at 70 prosent av de kommunale kjøreveiene i Bærum befinner seg i kategorien «godt vedlikeholdte veier».

– Det er åpenbart at en eventuell innsats først og fremst må settes inn for å løfte de veiene som ikke anses som godt nok vedlikeholdt. Det må være hovedstrategien, sa Morten Skauge (H), leder i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, etter at politikerne i utvalget fikk presentert rapportene i mars.

Han mente det for store deler av de kommunale veiene ikke handler om å bygge nytt, men å ruste opp de veiene som er.

– Tydelige i budsjettet

Samtidig ligger det an til at Bærum kommune er Nå kommer pengene til å fikse hull og sprekker i veiene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet av kommunale veier.

Svein Finnanger, konstituert kommunalsjef for tekniske tjenester, har vært klar på at behovet for vedlikehold og å ta igjen etterslepet skal fremgå tydelig i arbeidet med budsjettet som behandles til høsten.

– Vi jobber med dette frem til budsjettbehandlingen for å se hvilke muligheter til bevilgninger for å ta igjen etterslepet som finnes. Vi kommer til å være tydeligere enn tidligere fra administrasjonen på å få tatt igjen etterslepet, men profilen på det vi legger frem er for tidlig å si noe om nå, sa Finnanger til Budstikka i begynnelsen av april.

Mens man tok affære politisk i Bærum etter Budstikkas artikler og Politikerne prioriterer rapporter om asfalt foran å gi mer penger, drøyer man det i Asker på grunn av den forestående kommunesammenslåingen.

Les flere artikler