– Moren hadde kjempet en håpløs kamp mot det organiserte samfunnet i mange år uten å få nødvendig hjelp, skrev den 13 år gamle Bærums-jentas familie til Budstikka i januar. Familien viste til at omfattende kontakt med fastleger, terapeuter, sykehus og institusjoner ikke maktet å gjøre piken frisk.

Etter at jenta døde nyttårsaften, trolig av avmagring, ble moren siktet for grov omsorgssvikt. Bærums-kvinnen benekter straffskyld.

Politiet jobber fortsatt med å få oversikt over hvem som avsluttet de ulike forsøkene på å hjelpe 13-åringen.

– Dette er noe vi vil ha fokus på i den videre etterforskingen, men vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere nå, bekrefter politiadvokat Mari Lauritzen Hasle.

– Det er foretatt mange avhør så langt i saken, uten at jeg har det eksakte tallet på det nå. Det gjenstår fortsatt vitneavhør, og vi er ikke i mål når det gjelder avhør av siktede, sier Lauritzen Hasle.

LES MER:

Moren til 13-åringen som døde i Valdres avhørt: – Forklarte seg fritt

Privat seremoni i Bryn kirke for 13-åringen fra Lommedalen

Tre team rykker inn etter 13-åringens dødsfall

Taus forsvarer

Budstikka har i flere uker forsøkt å få svar på spørsmålet fra kvinnens forsvarer, Aasmund Olav Sandland. Han har hverken besvart henvendelser eller skriftlige spørsmål rundt hvem som besluttet at de ulike behandlingsoppleggene 13-åringen var involvert i, ble avsluttet.

Valdres-saken:

Om kvelden nyttårsaften ble en 13 år gammel jente fra Lommedalen erklært død.

13-åringen var på hytte i Valdres med sin mor.

Dødsårsaken er avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Straffesaken skal etter planen opp for Valdres tingrett før påske 2017.

Moren er tiltalt for grov mishandling, men nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener moren unngikk å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling i perioden 5. februar 201 og frem til jenta døde 31. desember samme år.

Tiltalebeslutningen er tatt ut av førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt en rekke instanser om opplysninger om deres befatning med |13-åringen, blant dem to fastleger, Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Vestre Viken, BUP-Vest, avdeling Vinderen og Oslo universitetssykehus, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Fastlegene bes i tillegg om å utlevere fullstendige pasientjournaler.

Ingen etater siktet

Politiet har tidligere sagt at det kan bli aktuelt å etterforske offentlige etater i saken. Så langt er det ikke tatt ut siktelser mot personer eller etater innenfor hjelpeapparatet.

– Da må vi eventuelt se på om saken hensiktsmessig kan deles i to. Den ene delen vil da være opp mot mor, den andre eventuelt opp mot myndighetene, sier visepolitimester Terje Nybøe.