Slik gikk det altså ikke. Forklaringen ligger i flere Telenor-eide kummer.

– Gang- og sykkelveien er bygget opp på nytt og hevet i forhold til tidligere nivå. Det har medført at kummene også må heves, noe som har tatt lengre tid enn tenkt, sier Mari Gabrielsen, trafikkplanlegger i Asker kommune.

Det er altså Telenor som eier kummene, som inneholder ledninger og annen infrastruktur. Budstikka omtalte Asker kommunes asfaltplaner i begynnelsen av juli, men altså har det drøyd med å få på plass nytt dekke mellom Kongsskogen ved Sporten Elektriske og Asker sentrum.

Strekningen langs Drammensveien er nesten 3,3 km lang.

LES MER:

Nylagt asfalt må graves opp igjen 

Mener Asker kommune har sovet i timene

Skuffede naboer

Budstikka er i løpet av de to siste ukene blitt kontaktet av flere beboere i området, og de uttrykker frustrasjon på barnas vegne.

 

– Det er jo irriterende for oss som har sparkesyklende og syklende barn. En strekning på ca. 1 km, som tidligere var asfaltert, er nå en skuffende dårlig grusvei, sier en beboer, som ber om å få være anonym.

Gabrielsen opplyser torsdag til Budstikka at asfaltarbeidene på strekningen begynte før helgen.

– Strekningen vil altså bli ferdig denne høsten, sier Gabrielsen.

Hun sier at de andre strekningene med gang- og sykkelvei i Asker er ferdig asfaltert (se faktaramme under).

Ny asfalt på gang- og sykkelveier i 2015

Asker:

Langs Drammensveien, mellom Kongsskogen og Asker sentrum. Deler av strekningen må bygges opp helt på nytt: 3260 meter

Langs Semsveien (nederste del): 370 meter

Bleikerveien, fra Brages vei til Risengaveien: 370 meter

Bondibråten, fra Jørgensløkka til Olleveien (fortau): 300 meter

Langs Olleveien: 130 meter

Leangveien, vei/snarvei for gående/syklende: 250 meter

Blakstadmarka – Røykenveien, med fellesadkomst: 150 meter

Bærum:

Krumveien: 63 meter

Ekrekroken: 410 meter

Skollerudveien: 1035 meter

Skarva: 802 meter

Dybwadbakken: 90 meter

Eiksveien: 182 meter

Bærumsveien: 290 meter

Granåsen: 53 meter

Gml. Drammensvei: 489 meter

Bærums Verk: Totalt 210 meter

Gamle Glitterudvei: 310 meter

Blommenholm st.: 163 meter

Hvitveisstien: 141 meter

Blåveisstien: 250 meter

Gjestvangen: 244 meter

Rudsveien: 765 meter

Kirkerudstien: 1650 meter

Fossumveien: 1365 meter

Gudmundstien: 790 meter