Statens vegvesen har siden 2015 registrert antall syklister i Asker sentrum og på Jarmyra i Bærum.

Tallene viser at det har vært en stor økning siden tellingen startet i 2015, spesielt i januar.

I januar 2015 passerte 1.657 syklister målepunktet på Jarmyra – tilsvarende tall i 2017 var 3.595.

FÅ GODE TIPS: Slik kler du deg som vintersyklist

I Asker var tallene 2.954 for tre år siden og 4.298 sist vinter.

Juni er den måneden med flest syklister både i Asker og Bærum. På Jarmyra har tallet holdt seg mellom 15.000 og 17.000 mens de i Asker har ligget på 20.000-22.000.

LES OGSÅ: Bærum vil ha flere som Gunhild

– Brøyting og kosting viktig

– Brøyte, koste og holde god standard på gang- og sykkelveien er nøkkelen til å få folk ut på sykkelen vinterstid, sier forsker Aslak Fyhri hos Transportøkonomisk Institutt.

Fyhri har forsket på hva som skal til for å få folk til å sykle i Oslo vinterstid.

– Vi ser at det har en betydelig effekt på de veiene som kostes og brøytes slik at det ikke, legger seg snø og is, andelen syklister på disse veien er langt høyere enn på dem med normalt vintervedlikehold.

I Oslo har Statens vegvesen høyere standard på vedlikeholdet av veiene enn hva det er på de kommunale veiene.

LES OGSÅ: Viktigst med isfrie og bare veier

Parkerer på kalde dager

Sykkelandelen på de kommunale veiene ville vært 11 prosent høyere om de hadde hatt samme standard for vintervedlikehold som riksveiene.

Det er flere grunner til at folk velger å la sykkelen stå når det er vinter.

– Det jo slik at det ikke er så veldig mange dager med vanskelige forhold og snø. Så kulde, mørke, glatte veier og at det er tyngre å komme seg frem er hovedgrunnene til at sykkelen står, sier Fyhri.

Etter hvert snøfall faller antall syklister, men de tar seg opp igjen etter noen dager.

I Oslo brukes det mye salt for å holde veiene bare.

LES OGSÅ: Sykle over gangfelt