Skip to main content

Støtter veikamp

18-POSITIV: Stian Berger Røsland ønsker ny E18 gjennom Asker og Bærum velkommen. FOTO: HØYRE

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Oslo gjør det klart at han støtter Asker og Bærums kamp for ny E18.

I gårsdagens Budstikka kunne man lese om ordførerne Lene Conradi (H) og Lisbeth Hammer Krog (H) som slår i bordet med ny meningsmåling til inntekt for ny E18.

Målingen viser at 75 prosent av innbyggerne i de to kommunene ønsker ny E18. I artikkelen utfordret de Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byrådslederkandidat Raymond Johansen (Ap) konkret:

– Vil dere støtte og jobbe for realisering av ny E18 vestkorridor – ja eller nei?

Onsdag formiddag kontaktet Røsland Budstikka for å svare på utfordringen.

– Jeg er langt på vei enig med ordførerne, understreker han.

– Må satse kollektivt

Røsland var med i den tverrpolitiske gruppen som fremforhandlet Oslopakke 3 i 2006.

– E18 gjennom Asker og Bærum er Norges mest trafikkerte veistrekning. Det er behov for fornyelse, og det er fortsatt mitt syn og Oslo Høyres.

– Men bystyret har uttalt seg i vendinger som ikke kan tolkes som annet enn skepsis til ny E18?

– Vi er opptatt av at det ikke legges til rette for økt bruk av privatbiler inn til Oslo. Jeg ser at Conradi og Hammer Krog er opptatt av å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken på den nye veistrekningen. Det er viktig å sørge for at prosjektet utformes med tanke på kollektiv- og sykkeltrafikk, sier Røsland.

Tunnel-forståelse

Conradi og Hammer Krog uttalte i Budstikka i går at de ikke liker tendensen til at debatten om ny E18 kun dreier seg om ett av flere miljøargumenter: ny vei betyr mer trafikk og flere biler.

– Det er mange måter å regulere personbilveksten i fremtiden på. Vi er skuffet over at alle de andre gode miljøargumentene ser ut til å drukne i kampanjen mot privatbilisme, understreket Conradi.

Ordførerne tror også at mange ikke har kunnskap om fakta hva gjelder økonomi og fremtidens kollektivbehov. De påpeker at 55 prosent av veksten i kollektivtrafikken må tas med buss. Da er man avhengig av nye bussfelt, slik det legges opp til for ny E18.

Røsland har stor forståelse for at Asker og Bærum ønsker å drive byutvikling når E18 legges i tunnel forbi Sandvika og Asker sentrum.

– I Oslo har vi fått mulighet til å drive byutvikling. For 20 år siden gikk E18 rett utenfor rådhuset, påpeker han.

Les flere artikler