Skip to main content

Store forskjeller i andel innvandrere i ulike deler av Asker og Bærum

BOLIGPOLITIKK VIKTIGST: Tidligere flyktning og nå kommunestyrerepresentant Sheida Sangtarash (SV) mener det viktigste er å få en boligpolitikk som gjør at innvandrere kan spre seg til ulike deler av kommunen.

Mens enkelte områder i Asker og Bærum knapt har ikke-vestlig innvandring, har hver fjerde person en slik bakgrunn i områdene Borgen og Dønski/Rud.

Det er bare tre kilometer i luftlinje mellom Borgen og Skaugum i Asker, men forskjellene i befolkningsammensetningen er dramatiske.

– Dette er urovekkende tall og det gjør meg trist, sier kommunestyrerepresentant Solav Abbas i Asker, som selv har innvandrerbakgrunn.

Mens det blant naboene til kronprinsparet i Skaugum/Høn-området bare er fire av hundre som har en ikke-vestlig bakgrunn, er hver fjerde innbygger på Borgen enten ikke-vestlig innvandrer selv eller har to foreldre som er det.

LES OGSÅ: Nye Borgen i støpeskjeen

36 prosent

Inkludert innvandring fra EU og USA etc var innvandrerbakgrunn på Borgen ved nyttår på 36 prosent, den desidert høyeste andelen av alle områdene i Asker og Bærum.

ASKER: Viser andel ikke-vestlig innvandring (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) i ulike områder i Asker.

– Innvandringen burde ha vært jevnt fordelt utover hele kommunen. Det viser hvor dårlig boligpolitikk vi har i Asker, mener Abbas.

Abbas etterlyser flere billige boliger i ulike områder, og viser til Sandnes kommune som hun mener har hatt en mer vellykket strategi.

– Det er vårt ansvar som lokalpolitikere å legge til rette for at innvandrere kan bo over hele Asker. Integrering kommer ikke av seg selv ned fra himmelen, mener Ap-politikeren.

Frps Trond Ellingsen mener det ikke finnes noen rask løsning på fordelingen av innvandrere i Asker.

– Fordelingen er jo årsaken til at Borgen-prosjektet ble satt igang for å motvirke segrigeringen som lyser på dette kartet. Dette er fortidens synder i boligbyggingen, hvor rimelige leiligheter ble konsentrert på Borgen, mener han.

LES OGSÅ: Økende boligpris-gap mellom Bærum Øst og vest

Han viser til at folk gjerne vil bo sammen med andre med samme bakgrunn.

– Vi kan ikke tvinge folk til å bo et annet sted, men vi skulle gjerne ha spredd dem mer. Det hjelper ikke å bygge nye leiligheter, for de blir fort veldig dyre, mener Ellingsen.

Innvandringen  

Splittet Bærum

I Bærum ser vi mye av de samme forskjellene. Et stort område som Lommedalen har en andel på 4,3 prosent, mens den er på 26 prosent en liten biltur unna på Dønski/Rud.

Sheida Sangtarash (SV) mener tallene viser det todelte Bærum hvor det er lommeboka som bestemmer hvor du kan bo i kommunen.

– Som politiker, og en som selv har vært flyktning, mener jeg at noe av det viktigste for integrering er å ha en boligpolitikk som gjør at innvandrere kan spre seg i ulike deler av kommunen, sier Sangtarash.

– Så lenge jeg vet at det jobbes med en bevisst integreringsstrategi, så er jeg ikke veldig bekymret. Alle har et ansvar med å bidra til integrering, både kommune, idrettslag, korps og så videre har et ansvar, sier Frps Ida Ohme Pedersen i Bærum.

Hun påpeker at det er spesielt ved utleie av kommunale boliger kommunen kan påvirke bosetningen.

– Jo mer spredt vi klarer å bosette innvandrere, jo lettere tror jeg integreringen vil gå, sier hun.

LES OGSÅ: – Vi har ikke vært nok oppmerksomme på sosiale forskjeller

Les flere artikler