Skip to main content

Stor samling for å lære om byutvikling

SAMLING: Mellom 500 og 600 mennesker er samlet på Bærumskomferansen 2019 på Fornebu tirsdag.

Nærmere 600 personer er samlet på Fornebu for å lytte til landets fremste eksperter på byutvikling.

Bærumskonferansen 2019 er i gang på Fornebu. Kommunen har omfattende byutviklinger på gang i Sandvika, på Bekkestua og Fornebu.

I løpet av de neste 17 årene kan det bli bygget over 13.500 boliger i Bærum. Flere frykter utbyggingen vil ødelegge kommunens særpreg.

Konferansen tirsdag har blant annet som mål å bidra til utviklingen av en bypolitikk, basert på klimakloke valg, fargerik og god arkitektur.

– Byen er for menneskene og bypolitikken skal bidra til gode liv, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni, en av foredragsholderne.

LES OGSÅ:

Må sikre bidrag på 2,3 milliarder fra grunneiere: Rikker ikke på 11.000 Fornebu-boliger

Frykter at riving av gamle hus ødelegger Bærums identitet

– Røkkes skyskraper vil gi 950 meter lange skygger 

11.000 på Fornebu

40 prosent av av utbyggingen i Bærum vil skje på Fornebu/Lysaker. Rådmannen ønsker å bygge inntil 11.000 nye boliger på den gamle flyplassen.

30 prosent av den fremtidige utbyggingen skjer i Sandvika. Fremtidens by strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen som står foran en betydelig forvandling.

Bekkestua og Høvik forutsettes å ta om lag 10 prosent av veksten sammen i årene fremover. Bekkestua er utviklet til et viktig senter og kollektivknutepunkt i Østre Bærum. Det er lagt til rette for en omfattende sentrumsutvikling og boligbygging i området.

LES OGSÅ: Ekspertpanelet om Sandvikas sjøfront: – Veien må fjernes

Hus påvirker mennesker

Blant foredragsholderne er den danske arkitekten og forfatteren Jan Gehl. Han gir sine tanker rundt hvordan man bygger byer med mennesker som utgangspunkt og målestokk

I sitt foredrag har han vært opptatt av hvordan hus, gater og uteplasser påvirker menneskene.

– Er rommene og plassene som bygges gode nok, kommer menneskene, sier Gehl som oppfordrer til å skape arkitektur som samler menneksene ute på gatene og fellesrom.

Han er skeptisk til høyhus og mener vi mennesker er skapt for å leve et liv nære bakken.

LES OGSÅ: Stans trafikkveksten på Fornebu 

Miljø og farger

Også  Cicero-direktør Kristin Halvorsen, designer Dagny Thurmann-Moe og danser og foredragsholder Kyrre Texnæs er blant foredragsholderne på Fornebu. De skal bidra med refleksjoner og erfaringer fra fagmiljøene, politikk, kultur og næringsliv de er knyttet til.

Fargedesigner Thurmann-Moe snakket om farger i bymiljøet og hvordan dette påvirker stemning og atmosfære.

Flere samlinger

I tillegg til plenumssamling, blir det tre sesjoner med tema:

1) Bykvalitet og identitet – om å bygge byens særpreg, karakter, fysisk form – sosialt system

2) Smarte byer – samarbeid mellom Smart city Bærum og Bærum kommune

3) Sandvika fjordby – lansering av Ekspertutvalgets rapport om fremtidens utforming av Sjøfronten.

– På Bærumskonferansen 2019 legger ekspertpanelet frem en rapport med råd og anbefalinger til kommunen om retning og forslag til videre utvikling av sjøfronten, sier Wøhni.

Les flere artikler