Skip to main content

Stor biogassfabrikk i trøbbel - frykter lite salg i nærmarkedet

FOSSILFRI KILDE: – Biogass har mange fordeler og gir mange muligheter, men vi trenger engasjement og vilje fra styrende politikere i Oslo og Akershus for å få ønsket lønnsomhet for videreutvikling av dagens biogassproduksjon og unngå at ressursen forsvinner ut av regionen, mener Rune Holmstad i Veas – her på toppen av råtnetankene der avløpsvannet brytes ned og danner grunnlaget for gassproduksjon.

Planene om å bygge Norges største biogassfabrikk hos Veas på Bjerkås møter problemer, fordi det er usikkert om de får solgt gassen lokalt i Oslo og Akershus.

Les flere artikler