Skip to main content

Sterk mistillit mot styret på Lakseberget – får tre uker på seg til å svare

UNDER PRESS: Et stort flertall av medlemmene krevde at Rune Molberg (bakerst i bildet) og resten av det sittende styret i Lakseberget båtforening skal gi raskt svar på beskyldningene som kommer frem i foreningens egen granskningsrapport.

Et hardt presset styre i Lakseberget båtforening har fått tre uker på seg til å motbevise påstandene om dokumentforfalskning og trygdesvindel.

Møtesalen var fylt av mistillit og harde fronter, da 135 medlemmer i Lakseberget båtforening møttes til generalforsamling i Solvik båtforenings lokaler på Høvik onsdag kveld. Foran en tidvis meget amper forsamling satt et hardt presset styre, som under ledelse av Rune Molberg måtte forsvare seg mot alvorlige anklager om dokumentfalsk og trygdesvindel knyttet til foreningens forretningsførsel.

Anklagene, som tar utgangspunkt i at styrelederens kone skal ha mottatt godtgjørelser etter å ha blitt engasjert som forretningsfører i båtforeningen, ble omtalt i Budstikka onsdag. Påstandene er fremsatt av et granskningsutvalg som foreningen selv har nedsatt, bestående av advokat Arne Didrik Kjørnæs og Robert Hercz.

GRANSKEREN: Advokat Arne Didrik Kjørnøs (bildet), sammen med Robert Hercz, satte styret i båtforeningen under hardt press under generalforsamlingen.

– Ikke behov for å klore meg fast

Flere i salen ga klart uttrykk for at forholdene som beskrives i granskningsutvalgets rapport er så alvorlige at generalforsamlingen burde uttrykke mistillit til det sittende styret der og da. Dette utløste flere sterke ordvekslinger.

Situasjonen toppet seg da valgkomiteens leder, før han skulle legge frem innstillingen til valg av nye styremedlemmer, gjorde oppmerksom på at styret hadde anledning til å trekke seg på grunnlag av den sterke kritikken som er fremkommet.

– Jeg har ikke behov for å klore meg fast i dette vervet, og stiller gjerne min plass til disposisjon hvis påstandene i grabskningsrapporten blir stående. Men først ønsker jeg å få komme med grundig dokumentasjon og tilbakemeldinger til de grove beskyldningene som her er fremsatt, sa Molberg.

LES OGSÅ: Båtforening anklages for forfalskning og trygdesvindel

LES OGSÅ: – Uten mulighet til å imøtegå påstandene  

– Krig på skarpe fronter

Styret i båtforeningen ba generalforsamlingen om å få tid frem til en ekstraordinær generalforsamling 12. mai med å gjøre rede for sin sak, mens en stor gruppe medlemmer hadde bedt om at årsmøtet skulle finne sted allerede 7. april. Det hele endte med at styret fikk tre ukers tid på seg, og at møtet må finne sted i løpet av uke 16.

– Her er det krig på skarpe fronter, men ettertiden vil dømme oss etter hva slags prosess vi her legger opp til, sa et medlem i debatten. Flere sluttet seg til dette, og ga uttrykk for at alle er tjent med at det sittende styret får et tilstrekkelig minimum av tid på seg til å redgjøre for sin side av saken.

Stengte døren

MÅ SVARE: Styreleder Rune Molberg hadde mye å svare for onsdag kveld.

Konflikten rundt det sittende styret satte sitt preg på generalforsamlingen i Lakseberget bårforening fra første stund. Situasjonen var såpass anspent at formannen først kastet ut Budstikka under påskudd av at det var et lukket medlemsmøte. Dette vakte sterke reaksjoner, debatt og avstemning – som resulterte at møtet ble åpnet for pressen.

– Jeg reagerte sterkt på den måten avisen har omtalt og slått opp denne saken, sa Molberg til Budstikka etter møtet.

Faste årsmøtesaker som årsberetning, regnskap og valg ble utsatt til den ekstraordinære generalforsamlingen i midten av april.

Les flere artikler