Skip to main content

– Steng hjemmekontoret, kom deg ut

Lederutvikler Rutt Siri Kregnes (fra venstre og rundt), Anette Forsén Bache i Foreldrecoachen, coach Cille Saastad, imagekonsulent Thrond-Arne Schau, coach Ann Ahlqvist, coach Siri Merete Andersen, metacoacheneLaila Ryvænge og  språkkonsulent Barbara Swiecicka.
Lederutvikler Rutt Siri Kregnes (fra venstre og rundt), Anette Forsén Bache i Foreldrecoachen, coach Cille Saastad, imagekonsulent Thrond-Arne Schau, coach Ann Ahlqvist, coach Siri Merete Andersen, metacoacheneLaila Ryvænge og språkkonsulent Barbara Swiecicka.

Hjemmekontor kan være en ensom affære – kom deg ut, oppfordrer firmasamboerne på Høvik.

– Jeg har følt på ensomheten både i hjemmekontor og i leide lokaler, noe jeg tror mange har opplevd. Jeg fant dette stedet for et års tid siden. Miljøet er raust og inspirerende og jeg er kjempefornøyd, forteller Cille Saastad.

Coachen fra Jar er en av 20 personer i 15 små firmaer som inspirerer og profitterer på hverandre som leietagere i Høvik kontorfellesskap.

// document.write('