Skip to main content

Statsråd falt for appen som Kristil utviklet for sin demente mor

FIKK TESTE: – Dette er et flott eksempel på at teknologi også kan være med på å skape nærhet og tettere bånd i familier, sier statsråd Jan Tore Sanner til Kristil Erla Håland (48) og moren hennes Asbjørg (87). JodaCare-appen har nå 500 brukere i 10 norske kommuner og bydeler i Oslo, og jobber for gjennombrudd i Danmark, Finland – og Kina.

En ny app for kommunikasjon mellom helsepersonell og pårørende til demente får stadig flere brukere. – Hvorfor dra til Silicon Valley for å finne nye løsninger når vi kan dra til Asker? smiler statsråd Jan Tore Sanner.

Les flere artikler