Av de 4 milliardene regjeringen vil legge i krisepakken, går bare 500 millioner til etablererertilskudd, såkornfond og lignende.

Størstedelen skal gå til vedlikehold og fornying av bygg, vei og bane. Alle de konkrete tiltakene som nevnes, befinner seg på Sør- og Vestlandet (se oversikt i bunnen av artikkelen).

– Tiltakspakken virker foreldet. Den har slagside mot bygg og anlegg, som lenge har hatt nedgang. Men krisen i oljebransjen har bare så vidt begynt, og har mye større spredningseffekt inn mot andre bransjer. Det ser det ikke ut til at man har fanget opp, sier Lars O. Nordal, leder av Asker næringsråd.

Så langt har krisen i oljebransjen ført til 400 oppsigelser i Asker. Nordal regner med at det blir flere oppsigelser i 2016.

LES OGSÅ: Penger til Ringeriksbane og E16 i statsbudsjettet

Savner alternativer

Hans kollega i Bærum næringsråd, direktør Ane Maria H. Mjaaseth, legger ikke skjul på at hun er skuffet.

– Asker og Bærum er blant de største leverandørene til oljesektoren. Det er underlig at vi ikke er nevnt, sier Mjaaseth.

Begge synes pakken har mange tiltak som ikke hører hjemme i en tiltakspakke for å bedre sysselsettingen. Som 15 millioner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og 64 millioner i tilskudd til nasjonale kulturbygg, for å nevne noe.

– Jeg kan ikke skjønne at det skal øke sysselsettingen å putte penger i ting som arkivet i Kristiansand. Hvor ligger pengene til å styrke fornybar energi? Det er næringer som vil bli viktigere når vi tenker på kompetanseoverføring fra oljesektoren, sier Mjaaseth.

LES OGSÅ: Grini-museet får 2 mill. på statsbudsjettet

 

Ikke bare svart

De to næringsrådslederne er mer fornøyd med andre tiltak i pakken; som 100 millioner til etablerertilskudd, 100 millioner til miljøteknologiordningen og 50 millioner til presåkornfond.

– Etablerertilskudd er helt klart et skritt i riktig retning. Et stimuleringstiltak til individet. Men de direkte tiltakene rettet mot den enkelte for å etablere egen virksomhet utgjør peanøtter i den store sammenhengen, sier Nordal.

Begge de to næringsrådslederne garanterer at de vil gjøre sitt for å kapre kroner fra etablerertilskudd og lignende.

– Vi er helt nødt til å få noe av det. Det er et stort vekstpotensial her, sier Mjaaseth.

– Du kan være 100 prosent sikker på at vi vil legge mye ressurser i å få det, sier Nordal.