Skip to main content

– Statsadvokaten bringes inn

GIR SVAR: Ministeren liker at statsadvokaten vil ta opp henleggelsene med politiledelsen. Foto: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET/FLICKR

Riksadvokaten har bekreftet at Oslo statsadvokatembeter vil ta opp henleggelsesstrategien med ledelsen i Oslo politidistrikt.

Les flere artikler