Skip to main content

Statsadvokat: – Kan svekke tilliten til politiet

ADVARER: Førstestatsadvokat Olav H. Thue ved Oslo statsadvokatembeter mener for mange henleggelser vil svekke tilliten til politiet.

Statsadvokatene i Oslo har bedt politiet være varsomme med å henlegge saker med kjent gjerningsperson i fortsettelsen.

Les flere artikler