Skip to main content

Statens vegvesen tviler på byggestart i 2018 for ny E18

UTBYGGING: Statens vegvesen sår tvil om det i hele tatt blir mulig å sette i gang byggingen av strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i 2018. Strekningene i Asker er ikke engang med i planen.

Statens vegvesen har liten tro på byggestart for ny E18 i 2018.

– Reguleringsplanen legges ut til offentlig høring i løpet av våren. Da kan nabokommuner, Fylkesmannens faginstanser og andre komme med sine kommentarer og eventuelle innsigelser. Deretter skal den så behandles i Bærum kommune, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen, Svein Røed.

LES OGSÅ: Utdanningsdirektør: – Forstår frustrasjonen 

I forrige utgave av Nasjonal Transportplan (NTP) ble det estimert at bygging av ny E18 fra Lysaker og gjennom Bærum kunne starte i 2018. Røed forklarer hvorfor de mener det er urealistisk å tro at spaden skal i jorda om to år.

– Når reguleringsplanen er vedtatt skal vi gjennomføre en ekstern kvalitetssikring, samt grunnerverv, detaljprosjektering og utarbeide en konkurransegrunnlag. Det tar cirka to år. Det er altså en teoretisk mulighet for byggestart på tampen av 2018, men jeg vil ikke tro det er realistisk.

AP-POLITIKER: Marianne Aasen: – Bør droppe lettvinte valgløfter

Prosjektdirektøren er ikke så sikker på at reguleringsplanen vil vedtas uten innsigelser fra Oslo.

– Både – Skrinlegger ny E18 har varslet sine synspunkter om ny E18 gjennom Vestkorridoren, sier han.

Dersom det kommer innsigelser er det Fylkesmannens oppgave å megle i saken. Om man ikke kommer til enighet vil saken bli sendt videre for behandling hos kommunaldepartementet.

– Der er de imidlertid blitt mye raskere enn før, sier Røed. Ny E18 i Asker og Bærum

– Investeringene må økes

Mandag presenterte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor sitt forslag til ny NTP. Oppdraget deres har vært å gi svar på hvilke transportprosjekter som gir mest valuta for pengene. Det har endt i en rangeringsliste.

LES OGSÅ: Vegvesenet vil bygge kollektivfelt – kommunen vil ha tunnel

I oversikten over prosjekter i region øst er E18 Lysaker-Ramstadsletta og E18 Ramstadsletta-Slependen inne på listen, når man har veid nytten i kroner og øre, samt sett på samfunnssikkerhet og veistandard. Men dersom man skal starte byggingen av førstnevnte strekning før 2022-23, må pengene komme tidligere.

SE VIDEO OG ILLUSTRASJONER: Slik blir nye E18 gjennom Asker

Når det gjelder strekningen Ramstadsletta-Slependen tror faginstansene på byggestart mellom 2024 og 2029, men bare dersom investeringene økes med 30 prosent sammenlignet dagens nivå.

Strekningen Slependen-Drengsrud er ikke inne i deres forslag til NTP 2017-2029, når samfunnssikkerhet og sammenhengende utbygging/standard også ligger til grunn.

– Dette er rangeringen vi har gjort, ut fra de betingelsene som foreligger og er gitt oss fra departementet. Så skal politikerne gjøre sine prioriteringer, og da kan listene bli endret, sier Røed.

Les flere artikler