Skip to main content

Stadig flere er positive til bom

Året etter at bommen ble innført i Bærum ble folk i Asker og Bærum langt mer negative til bom. Nå er et klart flertall positiv til bommen.

Det viser en holdningsundersølelse som Prosam har gjennomført blant folk i Asker og Bærum de siste ti årene.

I fjor begrunnet 46 prosent av de positive dette med at det gir mer penger til veiutbygging/grei måte å få inn penger på/et sted må pengene komme fra. Men denne gruppen har gått klart nedover siden 2011, fra 63 prosent til 46 prosent.

LES OGSÅ: Køen kan bli borte om denne bomavgiften innføres

– Begrenser trafikken

Hver fjerde positive mente at det begrenser trafikken generelt, mens 18 prosent mener at de som bruker veien må betale for den.

Blant dem som er negative til bomringen, begrunner 49 prosent dette med: betaler nok skatt og avgifter fra før, det er økonomisk urettferdig for bilistene og at det er urettferdig.

Det er de under 40 år som er mest positive til bomringen. Høy utdannelse gjør også folk mer positive til bomringen.

Stadig flere bom-positive 

Les flere artikler