Skip to main content

Sortering i Bærum

PÅ FORNEBU: – Hva som blir løsningen for miljøbyen Fornebu, vet vi ikke. Det er dessverre ideologien og ikke fornuften som styrer mye av miljøsatsingen i Bærum, skriver innsenderne. FOTO: EIRA KJERNLIE
PÅ FORNEBU: – Hva som blir løsningen for miljøbyen Fornebu, vet vi ikke. Det er dessverre ideologien og ikke fornuften som styrer mye av miljøsatsingen i Bærum, skriver innsenderne. FOTO: EIRA KJERNLIE

Ikke forbrukervennlig. Et enstemmig formann-skap vedtok 11. februar ny renovasjonsplan for Bærum. Det ble vedtatt at vi skal sortere ut matavfallet fra husholdningene.

Nesten 70 prosent av befolkningen i Bærum ønsker kildesortering, og da må vi som folkevalgte følge opp dette, men det er faktisk også over 30 prosent som ikke ønsker å kildesortere.

Kildesortering kan gjennomføres på flere måter. Frp håpet i det lengste at de andre partiene også ville velge en løsning uten pålagt utsortering av matavfall i kjøkkenbenken, men at dette istedenfor gjøres maskinelt.

Frp ønsker ikke å pålegge innbyggerne en slik utsortering av matavfall, når det finnes alternativ som er like miljøvennlig og mer brukervennlig.

Les: Sortering i Bærum

Les: Matavfall i Bærum

Les: Matsortering i Bærum

Frp fremmet et forslag i formannskapet hvor en legger matavfallet i fargede poser slik det gjøres i Oslo. Posene legges sammen med restavfallet, og en slipper å ha avfallsbeholdere med to kamre. Enkelt og greit.

Med flertallets valgte løsning vil man bli tvunget til å sortere ut matavfall, for å legge det i riktig kammer i avfallsbeholderen.

Man skal også få muligheten til å hjemmekompostere, men jeg er usikker på hvordan restavfallsbeholderen da skal være.

Neste utfordring med løsningen, som etter all sannsynlighet vedtas i kommunestyret 25. februar, er ikke forenlig med avfallsløsningen på Fornebu.

På Fornebu har man investert i et vakuumsystem for tre fraksjoner. Et rørsystem for plast, et for papir og et rørsystem for restavfall.

Hadde man gått for den eneste fornuftige løsningen, som Frp fremmet, ville det vært løsbart. Da ville man kunne lagt utsortert matavfall i fargede plastposer i samme rørsystem som restavfallet, men det ønsker ikke flertallet.

Hva som blir løsningen for miljøbyen Fornebu, vet vi ikke.

Det kan være at man må sette ut sekker for enten plast, papir eller matavfall fordi anlegget ikke er bygget for fire fraksjoner.

Er dette forenlig med den innovative miljøsatsingen vi har i Bærum kommune med Fornebu som et miljøfyrtårn?

Fornebu mottok 5. mai 2014 Europas største byplanpris fra European Council of Spatial Planners ECTP-CEU, for sin moderne miljøtenkning. Juryen var spesielt imponert over måten de mange og ulike problemstillingene knyttet til energiforsyning og forbruk er hensyntatt, blant annet ved bruk av sjøvann til fjernvarme og fjernkjøling.

Vi er noe usikre på om Fornebu ville mottatt prisen, med den avfallsløsningen som nå er innstilt. Det kan være at det vil bli et annet vedtak i kommunestyret som også vil ta høyde for Fornebus vakuumløsning, men det er dessverre ideologien og ikke fornuften som styrer mye av miljøsatsingen i Bærum.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Dessverre tviler vi på at fornuften vil seire blant flertallet i kommunestyret og støtte Frps alternativ til kildesortering av matavfall. Vi kommer derfor til å stemme imot utsortering av matavfall og isteden opprettholde dagens løsning.

Det er et lyspunkt i innstillingen. Frp fremmet et godt miljøforslag i formannskapet: «Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen på Isi fra private husholdninger i Bærum, for inntil 1000 kg, er gratis.»

Dette fikk støtte fra et enstemmig formannskap. Frp har et berettiget håp om at dette også vil bli vedtatt i kommunestyret.

I dag er det «gratis» å levere hageavfall, farlig avfall og elektrisk avfall fra private husholdninger i Bærum. Det er som kjent ikke noe som er gratis, men at man skal straffes for å levere sortert avfall til Isi, er ikke et godt miljøtiltak. Vi ser dessverre at mye søppel blir kastet i naturområdene, og et slikt tiltak vil være med på å forebygge forsøpling. De som gjør en innsats for miljøet ved å levere sortert avfall på Isi, skal derfor ikke belastes mer enn de som ikke gjør det.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.