Skip to main content

Søker om å bygge eneboliger på småbruk

STORT PROSJEKT: Dette småbruket er snart historie. Asker Eiendomsselskap AS ønsker å bygge 14 frittliggende boliger. Tomten er 11 mål stor. I bakgrunnen sees Bergsåsen.

Bygningene på et tidligere småbruk sør for Semsvannet skal rives. Isteden vil et boligutviklingsselskap bygge 14 eneboliger.

Les flere artikler