Skip to main content

Slik svarte statsråden om omstridt politi-tiltak

SVARTE STORTINGET: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa at henleggelser med kjent gjerningsmann - som Oslo politidistikt foretar mange av i disse dager - rokker ved folks rettsoppfatning under Stortingets spørretime onsdag. Åsmund Aukrust (innfelt) ble ikke beroliget av svaret fra statsråden.

Åsmund Aukrust (Ap) slår seg ikke til ro etter justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) svar om omstridt praksis i politiet.

Nylig fortalte Budstikka at politiet har fått instruks om å henlegge straffesaker på grunnlag av manglende kapasitet. Hensikten er å få unna såkalte restanser – straffesaker som er blitt eldre enn tre måneder uten at det er tatt en påtalemessig avgjørelse.

Anmeldt hverdagskriminalitet med kjent gjerningsperson er blant de drøyt 100 sakene politiet i Asker, Bærum og Oslo Vest skal skuffe unna før nyttår (se faktaramme).

Oppslaget vekket sterke reaksjoner blant stortingspolitikerne. Onsdag måtte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) svare for den omstridte praksisen i Stortingets spørretime.

Også statsråden er i utgangspunktet kritisk til tiltaket.

– Ikke god nok grunn

– Saker med kjent gjerningsperson skal ikke henlegges, med mindre det foreligger særdeles gode grunner for det. Hensyn til saksbehandlingskapasitet er ikke nødvendigvis en god grunn, sa Amundsen.

– Politimesteren i Oslo har forsikret meg om at dette kun vil pågå i en kortere periode, inntil det nye felles straffesaksinntaket, samt innføring av nye arbeidsmetoder har satt seg, uttalte statsråden videre.

LES OGSÅ: Beklager henleggelser i brev til publikum

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap), som stilte spørsmålet til justisministeren, slo seg ikke til ro med svaret fra statsråden.

– Hva mener du med en kort periode? ville Aukrust vite.

– I svaret fra politimesteren til meg må det åpenbart ligge at dette er raskt forbigående, svarte Amundsen.

BUDSTIKKA MENER: 

Reformen som rakner (meninger)

Henleggelser i politiet  

Ikke rolig

Åsmund Aukrust (Ap) sier han ikke ble beroliget av svaret fra justisministeren.

– Det er bra at statsråden var tydelig på at ikke er akseptabelt å henlegge saker slik som de tillitsvalgte har beskrevet, men han er ikke klar på hvor lenge denne situasjonen vil vare. Dette er en sak vi kommer til å følge videre, sier han.

LES OGSÅ: – Statsadvokaten bringes inn

Justisministeren påpekte at påtalemessige avgjørelser i enkeltsaker ikke kan overstyres politisk.

– Derfor er jeg glad for at Riksadvokaten har bedt Oslo statsadvokatembeter om å følge opp situasjonen i sin løpende dialog med ledelsen i Oslo politidistrikt, sa Amundsen.

Statsadvokatembetet besvarte ikke Budstikkas henvendelse onsdag.

Les flere artikler