Skip to main content

Slik planlegges gjenbruk av tunnelmasser

GJENBRUK: De nye områdene på Kadettangen er bygd ved hjelp av masser fra E16-utbyggingen. Til sommeren vil hele det nye friluftsområdet åpnes for publikum. Tore Gulli tror det raskt kommer til å bli populært.

Tore Gulli i Bærum ressursbank har som jobb å se til at byggmasser forvaltes på en best mulig og koordinert måte.

– Dette er et samarbeidsprosjekt hvor alle berørte skal identifisere og utnytte materialressurser på en best mulig måte.

– Vi ønsker å la minst mulig gå til deponi, sier Gulli, som er næringssjef i Bærum kommune, med prosjektansvar for den nyopprettede ressursbanken.

– Det startet med steinmassene. Men med sprengningen dannes også andre fraksjoner. Bærum ressursbank er et samarbeidsforum som skal ta hånd om forvaltningen, forklarer Gulli.

I banken sitter om lag 30 ulike aktører, deriblant grunneiere, utbyggere, entreprenører, transportører, Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune.

På den ene siden kommer tunnelmasser i strie strømmer. Bærum kommune har allerede utvidet Kadettangen, og planlegger å bruke masser til å anlegge nye øyer utenfor Fornebu, samt fylle ut utenfor Lakseberget.

Forsinke Fornebubanen

På den annen side er fylkesmiljøvernsjefen skeptisk til ukritisk å dumpe tunnelmasser i fjorden, og har sterke innvendinger mot forslaget om nye friluftsøyer. Men fylkesmiljøvernsjefen samarbeider med Bærum ressursbank.

Gjenbruk av tunnelmasser 

Gulli samarbeider også nært med prosjektdirektør Johan Steffensen, som forbereder Bærums byggeplaner.

– Det går an å tenke to tanker samtidig. Tunnelmassene kommer om kort tid. Og det vil jo være feil å forsinke Fornebubanen med to år fordi man ikke vet hvor man skal gjøre av sprengningssteinen, poengterer han.

Løsningene man etter hvert må velge, vil ifølge Gulli utfordre både regelverk, forretningsmodeller og reguleringsplaner. Håndtering av masser på en klimamessig tilfredsstillende måte vil kreve at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet sammen med utbyggerne.

Siden 1998

Bærum kommune har arbeidet med masseforvaltning i mange år. I 1998 startet arbeidet med et miljøoppfølgingsprogram for utvikling av Fornebu hvor problemstillinger rundt masser ble tatt opp.

Sprengningsmasse omfatter ulike steinkvaliteter. Ut fra beskaffenheten kan den brukes til blant annet pukkproduksjon, utfyllingsmasse i sjø og på land, oppgradering av skogsbilveier, oppgradering av utfartsparkeringsplasser, samt oppgradering av slalåmbakker.

Les flere artikler