Skip to main content

Skytebane og miljø

LØVENSKIOLDBANEN: – Alle har å tjene på at Norges Skytterforbund får tillatelse til å iverksette det omfattende miljøarbeidet på Løvenskioldbanen, både skyttere, jegere, turgåere og beboere, skriver generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund.

Innspill. Norges Skytterforbund vil med dette gi en kort faktainformasjon om Løvenskioldbanen og planene for å utvikle banen til et moderne idrettsanlegg med miljøhensyn i høysetet.

Løvenskioldbanen er Norges største sivile anlegg for skyteidrett, og på banen utøves alle disipliner av sportsskyting; rifleskyting, pistolskyting, viltmålskyting og leirdueskyting.

På dagtid (hverdager) brukes rifle- og pistolbanene av Oslo politidistrikt og HMK Garden, og Løvenskioldbanen er hovedtreningsbanen for disse to store samfunnsaktørene.

På kveldstid og lørdager er det sportsskyttere og jegere som bruker baneanleggene.

Les "Skytterkollen-vertskap klare til å gjenoppta investorjakt" her

Det er flere tusen skyttere som gjennom medlemskap i skytterklubber, skytterlag og jegerforeninger sogner til banen.

Søndager er forbeholdt stevner.

Skyteidrett medfører selvsagt støy. På Løvenskioldbanen er det fullt mulig å redusere skytestøy i så stor grad at støy i fremtiden ikke vil være en negativ faktor for turgåere og dem som har bosatt seg innenfor støysonen.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Norges Skytterforbund har fremmet en plansøknad til Bærum kommune, hvor det skisseres en rekke tiltak som forbundet ønsker å iverksette på banen.

På rifle- og pistolbanene vil forbundet bygge «tunge» standplasser. Dette er allerede gjort på 100 meter-riflebanen, og støy fra denne banen er knapt hørbar hvis man ikke står helt inntil banen.

Lerduebanen ligger høyere enn de andre banene, og siden det skytes i tilnærmet 180 graders vinkel, er det skytestøy fra denne banen som sprer mest støy mot omgivelsene.

Bygging av støyvoller rundt lerduebanen vil redusere støyen med 15 desibel, noe som vil endre støybildet radikalt.

Enkelte hevder at det her er snakk om monstervoller som visuelt vil være negativt for turgåere og andre som befinner seg ved baneområdet. Det er feil.

For å gi nødvendig effekt, vil vollene i snitt måtte være 15 meter høye, og de vil bli lagt slik at de naturlig følger terrenget.

Vollene vil bli beplantet med vegetasjon tilsvarende den opprinnelige vegetasjonen i området.

Det medfører heller ikke riktighet at vollene er en potensiell forurensningskilde.

Skytterforbundet vil skrape av det øverste jordlaget på lerduebanen og bake dette inn i vollene for derigjennom å deponere eksisterende tungmetaller på en betryggende måte.

Vollene vil bestå av inerte masser fra diverse utbyggingsprosjekter i Oslo/Akershus. Inerte masser er lett forurensede masser som ikke medfører noen fare for kvaliteten på overflate og drikkevann.

Hvis man for eksempel graver ut en tomt på Røa i dag, vil massen falle inn under kategorien inerte masser.

Vollene tildekkes med et tykt lag rene jordmasser for å hindre gjennomstrømming av vann.

Det vil videre bli etablert målestasjoner for å overvåke avrenninger.

Alt dette er vel anerkjente metoder som effektivt benyttes på flere skytebaner, også i Akershus.

Det er stort behov for deponier tilrettelagt for inerte masser i Oslo og Akershus. I stedet for å bare fylle en forsenkning i bakken, slik det ofte gjøres, vil fyllmassen på Løvenskioldbanen bli brukt til støydempingstiltak.

På den måten vil de inerte fyllmassene her gå fra å være et problem til å bli en ressurs.

Norges Skytterforbund registrerer at enkelte personer er generelt negativ til skyting som idrett, men finner det vanskelig å forstå at de samme personene så aktivt motarbeider tiltak som i så stor grad vil forbedre støybildet fra Løvenskioldbanen.

Alle har å tjene på at Norges Skytterforbund får tillatelse til å iverksette det omfattende miljøarbeidet på Løvenskioldbanen, både skyttere, jegere, turgåere og beboere. Se også side 10.

Arild Groven,
generalsekretær,
Norges Skytterforbund

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.