Problemene med rundkjøringen startet bare fem trimer etter åpningen av nye E16  26. mai i fjor. Da lå en bil på taket i rundkjøringen.

Og siden den gang har en rekke bilførere dundret inn i midten av rundkjøringen. Problemet har vært at rundkjøringen har kommet for brått på bilførerne.

Innsnevret veien

Denne uken har Statens Vegvesen innsnevret E16 fra to til ett felt like før rundkjøringen. På den  måten å ledes bilene ut i høyre felt og dermed minskes muligheten for å havne rett inn i kantsteinene rundt  sentrum av rundkjøringen.

Dessuten er det laget to soner med rumlefelt inne i tunnelen for å vekke bilførernes oppmerksomhet.

- Ingen suksess

- Vi må bare medgi at denne rundkjøringen ikke har vært noen suksess for å si det forsiktig. Men samtidig har vi fullt ut tilfredsstilt de formelle kravene. Men når det har vært så mange uhell, så har vi gradig gjort endringer, sier Knut Gløersen i Statens Vegvesen som er prosjektleder for vestkorridoren.

Siste uhell skjedde sist fredag da en bil  hadde kjørt oppå rundkjøringen der nye E16 fra Hønefoss ender rett i rundkjøringen på Vøyenenga.

 Flere uhell

Bare fem timer etter åpningen ifjor lå den første bilen på taket. En uke senere lå neste bil midt i rundkjøringen. Rundkjøringen medførte stor debatt her på budstikka.no.

Flere tiltak

Tiltaket med innsnevring av veibanen denne uken kom ikke som noen konsekvens av siste uhell. - Dette har vært planlagt siden tidlig i vår., sier Gløersen.

Han sier at ytterligere ett tiltak kommer om ikke lenge. Det blir å montere en lyskaster midt i rundkjøringen som vil være en markør på dagtid og gi bedre lysforhold når det er mørkt.

Dette var blant de tiltakene mange foreslo her på budstikka.no ettersom rundkjøringen fremsdo som lite synlig. Lysene ble anlagt rundt rundkjøringen som er vanlig i dag fordi det letter nødvendig service.

Stortinget

I november i havnet den beryktede rundkjøringen på bordet til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa etter at stortingsrepresentant Borghild Tensen fra Høvik ba om en formell oppklaring av hva som veimyndighetene ville gjøre med en uhellsutsatte rundkjøringen. Hun varslet som siste utvei fotobokser for å få ned farten. Men dette synes i følge Vegvesenet ikke å være aktuelt.

- Nå er det totalt fem forskjellige varsler om rundkjøringen av kjøremønsteret. Og vi får håpe at vi nå er i havn, sier prosjektleder Knut Gløersen.

Skal fjernes

Rundkjøringen på e16 på Vøyenenga er midlertidig anlagt i påvente av videreføring av ny fire felts vei mellom Vøyenenga og Sandvika. Denne ligger inne i nasjonal transportplas med 100 millioner fra 2012.  - Vi håper den er på plass i 2015, opplyse Gløersen.

Bærum kommune får planene tilsendt for behandling til høsten.

Les også: - Start skiltingen tidligere

Les også: Vurderer strakstiltak

You Tube video

Denne videoen på You Tube ble tatt opp i forbindelse med engasjementet rundt rundkjøringen.

Video: Slakter E16-rundkjøring