Skip to main content

Skuffet over E18-svar

NÆRINGSHENSYN: Stortingsrepresentant Morten Høglund ønsker ny E18 raskt for å begrense næringslivets tap som følge av køene i rushtiden. FOTO: ULF HANSEN

Taper 30 mrd. Morten Høglund (Frp) ba næringsminister Trond Giske (Ap) ta affære for å få fortgang i byggingen av ny E18. Han er ikke imponert over svaret.

Stortingsrepresentant Høglunds utgangspunkt var rapporten konsulentselskapet Pöyry utarbeidet på oppdrag fra Asker kommune. Den viser at næringslivet vil få et tap på nær 30 milliarder kroner de neste 20 årene, hvis det ikke blir gjort noe med E18 gjennom Asker og Bærum.
– Med bakgrunn i slike tall, vil statsråden engasjere seg aktivt ovenfor andre departement og innad i eget parti for å sørge for en fortgang i bygging av ny E18, spurte han i en skriftlig henvendelse til nærings- og handelsminister Trond Giske.
Statsråden svarer at nærings- og handelsdepartementet ikke har gjort en egen gjennomgang av de beregninger for tap for næringslivet som presenteres i rapporten fra Pöyry.
– Jeg har imidlertid forståelse for at køsituasjonen på E18 gjennom Asker og Bærum i rushtiden kan gi problemer for næringslivet. Regjeringen har derfor i gjeldende Nasjonal Transportplan prioritert en utbygging av både jernbanen og E18 på strekningen. Jernbanen har nå fått nye dobbeltspor mellom Asker og Lysaker, og planleggingen for utbygging av E18 pågår, skriver Giske.

Viktig pådriver
Han påpeker at utbygging av E18 gjennom Asker og Bærum også er en del av Oslopakke 3, som nå er under revisjon. Denne prosessen vil bidra til å klarlegge når utbyggingen av E18 kan gjennomføres. Regjeringen vil komme tilbake til dette ved fremleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014–2023 neste vår.
Avslutningsvis påpeker Giske at det er Samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret for samferdselspolitikken.
– Nærings- og handelsdepartementet er imidlertid en viktig pådriver for at samferdselsprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og av stor betydning for næringslivet, prioriteres, forsikrer han.

Ikke noe engasjement
Høglund er skuffet over svaret fra Giske og synes ikke det gjør ham noe klokere.
– Jeg er godt kjent med prosessen og saksbehandlingen rundt Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3. Det jeg spurte om var om statsråden vil foreta seg noe for ny E18 på vegne av næringslivet. Svaret signaliserer ikke noe engasjement for E18 og ingen anerkjennelse av veiens nasjonale betydning. Jeg skjønner at han ikke personlig kan gripe inn. Men han kan bidra til å skape bredere støtte til kravet om ny E18, understreker han.
Høglund minner om at Senterpartiet har hatt samferdselsministeren i den rødgrønne regjeringen og mener Arbeiderpartiet som det største paritet har et spesielt ansvar for å sette E18 på dagsordenen.

Svaret signaliserer ikke noe engasjement for E18 og ingen anerkjennelse av veiens nasjonale betydning.
Morten Høglund, FRP

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.