Skip to main content

Skolesjef ber om nasjonal hjelp for å gi elevene digitale læremidler

ROS: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (t.v.) lyttet da Bekkestua-rektor Hans Christian Ruud roste skolens nettbrett.

Tilgangen på digitale læremidler er for dårlig. Og altfor dyr. Det mener skolesjefen i Bærum, som inviterte digitaliseringsministeren for å vise hvordan elever og lærere bruker nettbrett i Bærum-skolen.

– Bærum har gjort en enestående innsats. Jeg kjenner ikke til noen annen kommune som har kommet så langt med å integrere digitale virkemidler i undervisningen, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), som denne uken besøkte rådhuset i Bærum.

Rektorene, lærere og elever fra Bekkestua barneskole og Vøyenenga ungdomsskole stilte for å fortelle om sine erfaringer.

Det gjorde også blant andre ordføreren, rådmannen, skolesjefen og it-direktøren i Bærum.

– Skolehverdagen er veldig annerledes nå enn da jeg gikk på skolen. Det er svært nyttig for meg å lytte og lære, sa Astrup, som påpekte store forskjeller mellom kommunene.

Også to så like nabokommuner som Asker og Bærum har valgt helt ulike løsninger og strategier for å digitalisere skolen.

– Må tåle å feile

– Nå sitter 426 skolesjefer rundt om i landet og famler etter gode digitale løsninger for sin kommune. Bør det ikke være statlig styring av et viktig, nytt område der det er lite kompetanse?

– Jeg har tro på lokalt selvstyre for Skole-Norge. Det er ikke ett riktig svar her, sa statsråden, som understreket at kommunene med fordel kan samarbeide og lære av hverandre.

– Det er alltid risiko for at feil kan oppstå. Det kan også skje om det er ett felles, nasjonalt opplegg, sa Astrup.

– I Bærum har skoler slitt med tekniske utfordringer som nettverkskapasitet og mangel på backup. Er det ikke til skolenes og elevens beste om du som en overordnet myndighet finner ut hva som faktisk fungerer best?

– Jeg legger til grunn at grunnleggende forutsetninger som god nok kapasitet på nettverk og lagring av data er på plass. Men skal man prøve noe helt nytt, må man tåle å feile litt underveis.

– For få digitale læremidler

Skolesjef Siv Herikstad ønsker imidlertid hjelp fra ministeren. Hun pekte på at tilgangen på digitale læremidler i dag er begrenset. Og dyr.

– Vi ønsker en samlet nasjonal satsing på digitale læremidler, sa Herikstad.

– Dette er et felt der vi trenger å jobbe sammen på ulike nivå. Tilgang på gode, digitale verktøy vil være bestemmende for læringsutbyttet, svarte Astrup.

 

DATADEMO: Bekkestua-elev Victoria Økland Greff (11) og Vøyenenga-elev Emma Austgulen Sørum (15) demonstrerte nettbrett for statsråd Nikolai Astrup.

Statsråden fikk demonstrert hvordan elever fra Bekkestua og Vøyenenga med hell har løst ulike skoleoppgaver på sine nettbrett. Som å lage video for å demonstrere hvordan man bruker en gradeskive for å tegne vinkler. Og å reise tilbake i tid, og fortelle i tekst, lyd og bilder hva man ville ha gjort for å forhindre at 1. verdenskrig brøt ut.

Kritiske lærere ikke inviterte

Lærere i Bærum-skolen som har stått frem med kritikk av nettbrettordningen var imildertid ikke invitert til rundebordsamlingen i rådhuset.

– Jeg syntes det viser Bærum kommunes holding til den digitale satsningen. Det skal virke fint utad, og kun positive stemmer blir hørt. Vi som ser utfordringene og tenker kritisk blir utelatt. Å gi digitaliseringsministeren hele bildet hadde kanskje vært mer konstruktivt i forhold det han kom for å se, svarer ungdomsskolelærer Jørn Henriksen på henvendelse fra Budstikka.

– Det er viktig med vidsyn, så dette ville vært en god arena for utvikling og ikke bare show off? Men jeg var ikke til stede, så forhåpentligvis evnet de tilstedeværende å vise nettopp vidsyn. Det må til i digitaliseringen av den norske skolen, svarer Bærums-lærer Peter A. Stivang.

Engasjementet har vært stort både blant lærere og foreldre i Bærum om hvordan digitaliseringen fungerer – og ikke fungerer i klasserommet.

– Klar over utfordringer

– Du har hørt mye om hvor bra digitaliseringen fungerer i Bærum. Synet på satsingen er imidlertid delt. Skulle du ønske at også kritiske røster også fikk komme for å fortelle om sine erfaringer?

– Jeg er klar over at digitaliseringen i Bærum-skolen har vært utfordrende, all endring vil medføre motstand og tilvenning. Motforestillinger er nyttige for å finne løsninger på hvordan utfordringene kan løses, både i Bærum og andre steder, sa Astrup.

– Hvorfor ble ikke også kritiske røster invitert til møtet for å fortelle om sine erfaringer?

– Målet denne gangen var å vise digitaliseringsministeren hva vi får til og hva vi søker mot i vår skole, sa skolesjefen, som forklarte at de bevisst inviterte én barneskole og én ungdomsskole, blant dem som har vært med på satsingen lengst.

– Men vi fortalte også statsråden at det er ulike erfaringer og at skolene er i ulike faser, sa Siv Herikstad, som den siste tiden har besøkt alle ungdomsskolene i Bærum for å gjøre opp nettbrettstatus. Det er på ungdomstrinnet motstanden mot satsingen har vært størst.

– Tilbakemeldingene er sammensatte, noen er svært fornøyd og andre peker på utfordringer. Det er viktig for meg å lytte til alle, så vi kan reflektere over ulike erfaringer, sier Siv Herikstad.

 

SAMLING I RÅDHUSET: Elever, lærere, rektorer, politikere og byråkrater var tirsdag samlet i Bærum rådhus for å snakke om hvordan digitaliseringen av Bærum-skolen fungerer.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.