Når førsteklassingene inntar skolen på alvor for første gang mandag, er det ikke bare bøker og blyanter de får utlevert:

For første gang ved Grav skole i Bærum får de også tildelt hver sin iPad som en del av utstyret fra skolestart.

Øverste leder for skolepolitikerne i Bærum kommune, Anne Lene W. Hojem (H), sørger selv for gavepakken til skolestarterne.

LES OGSÅ: – Elevene lærer raskere med nettbrett

Nettbrett viktigste verktøy

Skolen er én av fem piloter i Bærum kommunens forsøksprosjekt med bruk av nettbrett i grunnskolen der tanken er at elevene bruker nettbrett som et av sine viktigste arbeidsverktøy.

– Den foreløpige evalueringen av prosjektet er veldig spennende. Vi ser at lærere, foreldre, elever og skoleledelse er svært positive og så langt ser det ut som elevene lærere raskere, sier Hojem.

LES OGSÅ: Foreldreskole i bruk av nettbrett

Ved Grav skole får i år om lag 600 elever, 40 lærere og 10 assistenter sitt eget brett.

Slik er også opplegget ved de fire andre pilotskolene, Bekkestua barneskole, Gjettum, Jong og Vøyenenga.

1.700 elever med brett

I alt er nå om lag 1.700 Bærum-elever med på iPad-prosjektet.

De følger vanlige læreplaner og vurderes på vanlig måte til tross for alternativ læremetode. Opplegget bygger på en prosjektskisse og er politisk begrunnet i et ønske om å tenke nytt om en digital skolehverdag.

LES OGSÅ: Tommel ned for mobiltommel

Budstikka har tidligere skrevet at reaksjonene har vært svært delte om dette er en god eller dårlig idé.

Rektor ved Jong skole, som var først ute med nettbrett til alle elever ved skolestart i fjor, rapporterte storfornøyd om at elevene i fjor lærte å lese langt tidligere enn før med nettbrett.

Lærer i rekordfart

– Elevene lærer i rekordfart, uttalte Frode Sømme til Budstikka i april.

Deres telling viste at 85 prosent av førsteklassingene hadde knekt lesekoden i slutten av oktober. En måned senere kunne 95 prosent av elevene lese.

Nasjonale kartleggingsprøver på våren at førsteklassinger flest kan lese innen mai.

LES OGSÅ: – Hvorfor skal ikke vi kunne bli like store som Snapchat og Instagram?

Vurderes i høst

Foreløpig kan de lærde slå hverandre i hodet med teorier og synspunkt – det er lite forskning på feltet.

Bærum kommunes intensjon er imidlertid å følge pilotskolene tett. De har bedt om tilbakemelding om erfaringer både fra skoler, elever og foreldre etter dette første året med full nettbrett-bruk.

– Vi ruller ut sakte og venter på evalueringen i høst, sier Hojem.