Skip to main content

Skal finne løsninger for hele Borgen

INVITERER: 29. januar inviterer prosjektleder Gyrid Mangersnes til nærmiljøkonferanse.

Beboere, lag og foreninger inviteres til å være med å finne de gode løsningene for fremtidens Borgen.

Torsdag 29. januar arrangeres en åpen nærmiljøkonferanse på Borgen skole med det som tema.

Det var i mai 2013 at kommunestyret bestemte at de ønsket å styrke leve- og oppvekstvilkårene på Borgen. Det inkluderer bomiljø, beboernes fritid og kvaliteten i barnehager og skoler.

LES OGSÅ: Politisk enighet om Borgen

– Vi er nå inne i den litt lite synlige analysefasen hvor vi skal finne grunnlaget for de tiltak som kommunen skal sett inn i området. I det viktige arbeidet er det nødvendig å få hørt flest mulig stemmer og gode forslag, så det kan være med i arbeidet videre, understreker prosjektleder Gyrid Mangersnes.

Folk i tale

Konferansen vil finne sted på Borgen ungdomsskole, og her vil prosjektleder at flest mulig Borgen-beboere kommer og lufter sine tanker om hva som bidra til å skape en spennende fremtid for hele området og dem som bor der.

– Jeg har vært mye rundt, snakket med mange i både foreninger og lag, og ikke minst enkeltpersoner, forteller prosjektlederen.

Alle med

Men hun mener det er viktig at også alle kan møtes i en nærmiljøkonferanse som denne. Mangersnes ser det som et langsiktig arbeid som alle må ha eierforhold til, ikke bare kommunen.

Les flere artikler