Skip to main content

Skal bygge Norges største klimanøytrale boligområde på Fornebu

URBANT: Den nye bydelen på Fornebu skal gi plass til 700 boliger – med bymessig urban bebyggelse ut mot Forneburingen, og nedtrapping og åpning opp mot Nansenparken bak. Etasjene på gateplan skal fylles med handel og service.

Obos skal bygge Norges største klimanøytrale bolig- og byområde på Fornebu. Klimautslippene fra 700 leiligheter og rekkehus, handel og service skal halveres.

Sprø skaresnø dekker i dag det 37 mål store Felt 9.4 mellom Fornebu S og Nansenparken. Men om et par års tid blir også dette et landskap med gravemaskiner.

Storutbyggingen skal gjennomføres i samarbeid med miljøorganisasjonen FutureBuilt, som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Fornebu-feltet blir det største boligområdet i sitt slag i Norge – og målet er å kutte CO2-utslippene med opp mot 50 prosent, i alt 70.000 tonn. 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med særlige miljøkrav.

LES OGSÅ: Tungt Fornebu-salg for Obos – men Oksenøya er unntaket

– Fremtidsrettet byutvikling

36 arkitektteam fra fem land konkurrerte om å få utforme det nye området. Vinneren ble Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio, i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

– Dette skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport, energi og materialbruk. Vinnerforslaget er svært godt gjennomtenkt med tanke på arkitektur, bokvalitet og forholdet til omkringliggende områder. Løsningene gir energieffektive bygninger og gode bomiljøer, sier konsernsjefen i Obos, Daniel Kjørberg Siraj.

På vei mot nullutslipp

Miljøeffektene skal bli merkbare. Bygningene kommer til å bruke totalt 2 millioner kWh mindre energi i året enn vanlige boliger. Besparelsen i energiforbruket tilsvarer ordinært forbruk til over 200 husholdninger.

Obos vedtok høsten 2016 en ambisiøs klima- og miljøstrategi. Bærum kommune har også store ambisjonene. Kommunen jobber for å bli såkalt «klimaklok» og ønsker at hele Fornebu skal bli et nullutslippsområde fra 2027.

Slik vil de gjøre det

Her er noen konkrete eksempler på hvordan Obos og kommunens klimamål skal oppnås på Felt 9.4:

  • Det skal realiseres fire forbildeprosjekter: 1) 150 boliger med nær nullenerginivå. 2) 50 boliger som plusshus. 3) 50 boliger bygges i tre over 5 etasjer eller høyere. 4) 50 boliger med smart styring, inkl. visualisering, overvåking og styring av energibruk og effektlaster.
  • Redusert parkeringsdekning skal kompenseres med salg av «grønne» mobilitetspakker der brukerne får tilgang på delebiler, delesykler og kollektivtransport.
  • Det legges opp til delingsøkonomi der nabohjelp vil bli sentral.
  • Fellesfunksjoner som coworking, gjesteleilighet, felleslokaler.
  • Delingsøkonomi, fellesfunksjoner og fleksible boliger skal bidra til at beboere kan klarer seg med mindre boliger enn normalt.
  • Smarthus skal gi beboerne mulighet til å tenke energibruk i boligen på en ny og mer overgripende måte.
  • Urban farming, birøkt, kortreist.
  • Enova-støtte til utredning av nye energieffektive løsninger. Temaer å se på er reduksjon av energiforbruk, bygningsintegrert energiproduksjon, energilagring, smart styring av hver enkelte boenhet og området som helhet.

Samtidig skal det nye Fornebu-feltet bli en levende bydel med stor vekt på å aktivisere utearealene og lokalene på gateplan.

– Når står utbyggingen ferdig?

– Det vil ta tid. Vi jobber nå med å utvikle grunnlaget til reguleringsplan. Det skal være klart til påske. Avhengig av kommunens behandlingstid håper vi på salgsstart i august 2019. Da kan de første beboerne kunne flytte inn sommeren 2021, og de siste kanskje 6–7 år senere, forteller prosjektsjef Tor Evert Lindeland.

Jakter familier med skolebarn

Obos-sjefen på Fornebu, Anders Gregersen, forteller at selskapet henvender seg til flere kategorier boligkjøpere på Felt 9.4 ved å tilby en bred miks av boligtyper og størrelser (se faktaboks):

Målgrupper og arealer

– Mange småbarnsfamilier og seniorer fra 55 pluss har bosatt seg her ute. Vi vil ha flere av dem, men ønsker også påfyll av flere i aldersgruppen imellom, spesielt familier med skolebarn. I praksis innebærer dette at vi vil bygge flere boliger mellom 80–120 kvm.

– Dere viser en høy bymessig kvartalsstruktur langs Forneburingen. Det kan ikke bli for tett?

– Nei, og vi vil ta livet av inntrykket som er skapt om at fortetting handler om å sette opp masse grå betongblokker. Slik blir det ikke her. Vi vil trappe ned bebyggelsen og åpne litt mer opp ut mot Nansenparken.

Obos-sjefen: – Vi tar ekstraregningen

Boligkjøperne skal slippe å betale for den ekstra miljøkostnaden FutureBuilt-prosjektet på Fornebu medfører, lover Daniel K. Siraj:

– Nei den kostnaden vil vi ikke dytte over på kjøperne, den tar vi av egen lommebok, forsikrer Obos-sjefen.

– Så hva er oppsiden for Obos ved å ta denne ekstra kostnaden?

– Vi kommer blant annet til å få bygge mer som følge av den revisjonen som nå pågår av kommunedelplan 3 for Fornebu. Dessuten regner vi med å øke salgstakten gjennom den brede boligmiksen vi legger opp til på dette nye feltet.

– Hva koster en bolig på Fornebu nå?

– Det varierer selvsagt. Men for vårt nyeste boligfelt Oksenøya ligger snittprisen omkring 95.000 kroner kvadratmeteren.

– Vil Felt 9.4 bli like dyrt?

– Det er vanskelig å spå prisnivået i fremtiden. Skulle vi ha solgt disse boligene i dag, ville de nok ha ligget 10–20 prosent under, anslår Siraj.

Obos har nå 125 boliger igjen å selge i første utbyggingsfase på Fornebu.

Les flere artikler