Skip to main content

Setter av 6 millioner til nytt settefiskanlegg i Asker

Gammelt: Knut Kristiansen er nestleder i AJFF, og leder i gruppen som har arbeidet med å prosjektere et nytt anlegg. Det lille klekkeriet til venstre skal bevares, mens resten rives og erstattes med nytt bygg.

Asker kommune har satt av 6 millioner kroner i handlingsprogrammet for nytt settefiskanlegg ved Semsvannet.

Les flere artikler