Skip to main content

Sendte bompengeforslag videre uten avstemning - mot to stemmer

Utvalgsleder Morten Skauge rodde torsdag kveld i land et vedtak om å sende deler av bompengeforslaget for E18 videre til formannskapet uten avstemning - mot stemmene til Frp.

Balanseringen av motviljen mot bompenger, og en enda sterkere angst for at E18 skal ende i grøften, preget debatten og vedtakene da Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, MIK, torsdag hadde bompengefinansieringen av ny E18 til uttalelse.

Etter et opphold i tenkeboksen før dette møtet kom utvalgsleder Morten Skauge med et forslag på vegne av Høyre da han åpnet debatten, en debatt som gikk med null tilhørere i salen.

– Vi foreslår 20 års nedbetalingstid, og ikke 15 som i rådmannens forslag. Vi vil også flytte bommen ved Fossum slik at de som skal til Sandvika slipper å betale. Så ønsker vi et bomsnitt på lokalveiene ved bygrensen, slik at de som kjører internt i Bærum slipper å betale. Vi vil også utrede halv takst for de som kjører Griniveien og Bærumsveien, sa Skauge.

LES MER: Politikerne skal ta stilling til nye bommer

– Fylket og Bærum må være enige

Han hadde da allerede manet utvalget til å tenke på at konstruksjonen Oslopakke 3 gjør at det er viktig at Bærum kommune og Akershus fylke sender like vedtak til Statens vegvesen.

Skauge pekte på at løypa som denne saken skal følge er komplisert og saken krevende.

– Statens vegvesenet skal gå til Samferdselsdepartementet som igjen skal gå til Stortinget med en proposisjon. Hvis Bærum og fylket kommer med ulike syn vil vegvesenet si at her er det et problem, og trolig ikke gå videre med nye E18, advarte Skauge.

BUDSTIKKA MENER: Må ikke bli en ekstra skatt

– "Skal" vil stanse ny E18

Rådmann Arthur Wøhni tegnet et bilde der to av forslagene fra Skauge og Høyre var spesielt vanskelige.

– Det er Finansdepartementet som sier nedbetaling over 15 år. Staten kan si 20 år hvis det er for å dekke et underskudd. Hvis vi sier "skal" om 20 år, så blir det ingen ny E18, slo Wøhni fast.

Han pekte også på at det i dag på grunn av takstene ikke finnes teknologi som gjør det mulig å ha bomsnittet på bygrensen. Men dette kan komme før 2025, når dette skal stå klart.

– Derfor en formulering om å "jobbe videre med" muligens spiselig, sa han.

I debatten kom det opp betydningen av å bruke ordet "tilrå" i stedet for "skal" om de mest problematiske forslagene.

Arbeiderpartiets Gunnar Gussgard foreslo også at prisene på kollektivreiser må være klart rimeligere enn bompengeprisene i dette området.

LES MER: Politikerne etterlyser nye tekniske løsninger

Gussgard reddet kvelden

Gunnar Gussgard (Ap) lanserte ideen om å ikke stemme over de vanskeligste forslagene, men å legge de ved saken til formannskapet skal avgjøre den.

– Der har du et poeng, sa Skauge og ba om et 20 minutter langt gruppemøte.

Etter møtet skjedde nettopp dette. Men Frps Yngve Bjerke gjorde et poeng av at de var mot alt som luktet av bompenger.

Derfor ble enden på behandlingen i utvalget at endringsforslagene om nedbetalingstid, plassering av bomsnitt, halv takst på Griniveien og Bærumsveien, en ny runde på rentenivået og en forutsetning om billige kollektivreiser ble oversendt formannskapet uten votering, men likevel mot to stemmer!

Frp og MDG stemte begge mot forslaget fra rådmannen, men på ganske forskjellige grunnlag. Frp mener E18 allerede er finansiert, og at staten må betale alt, mens Mgd ikke ønsker noen ny E18.

Til og med forslaget om at rådmannen skal vurdere disse endringsforslagene før formannskapets behandling stemte Frp mot.

LES OGSÅ: Tetter alle smutthull til Oslo med bompenger

Les flere artikler